İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MART 2014

Dolandırıcılıkla mücadele programı Hercules III yürürlüğe girdi

AB’nin mali dolandırıcılıkla mücadeleye ilişkin yeni programı Hercules III, 21 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. 2014-2020dönemini kapsayan ve toplam 104.9 milyon avroluk bütçeye sahip olan program ile AB’nin mali çıkarlarını tehdit edebilecek dolandırıcılık, yolsuzluk ve diğer hukuka aykırı faaliyetlerle mücadele edilmesi amaçlanıyor.

Vergilendirme, Gümrük Birliği ve Dolandırıcılıkla Mücadeleden sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Algirdas Semeta tarafından yapılan açıklamada, Hercules III programının üye ülkeler arası işbirliğini geliştirerek, dolandırıcılığın ve başta sigara olmak üzere çeşitli kaçakçılık ve taklitçiliğin önlenmesi ve soruşturulmasında önemli gelişme sağlayacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, karşılıklı bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların değişimiyle AB’nin mali çıkarlarının korunma seviyesini yükselteceği kaydedildi.