İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 OCAK 2012

AVRUPA KOMİSYONU’NUN ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKE EKONOMİLERİNE İLİŞKİN RAPORUNDA TÜRKİYE’YE ÖVGÜ YAPILDI

Avrupa Komisyonu, 13 Ocak 2012 tarihinde Aday ve Potansiyel Aday Ülke Ekonomilerine ilişkin çeyrek dönem değerlendirme raporunu yayımladı. Raporda, Türkiye’nin makro ekonomik göstergelerdeki gelişimine vurgu yapıldı.

Türkiye’de 2012 yılının üçüncü çeyreğinde büyümenin yüzde 8,2 seviyesinde artış ile devam ettiği belirtilen raporda, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış büyüme oranının ise yüzde 1,7 seviyesinde olduğu ve bu artışlarda özellikle beklentilerin üzerinde gerçekleşen özel tüketim ve kamu harcamalarının etkisinin bulunduğu açıklandı.

Türk Lirası’nın değer kaybı sonucunda Türkiye’nin ihracat kalemlerindeki rekabet gücünün artarak 7 çeyrek sonra ilk kez ihracattaki artış hızının ithalata oranla yüksek çıkmasında etkisinin vurgulandığı raporda, işsizliğin ise artan istihdam ile yüzde 9,2 seviyelerine gerilediği aktarıldı. Yüksek enerji fiyatları ve artan iç talepten dolayı Türkiye’de 2012 yılı cari açığının GSYİH’ye oranının yüzde 10 oranında olmasının beklendiği belirtildi.

Türkiye’deki makro ekonomik istikrara dikkat çeken raporda, buna karşın cari açık ve enflasyon baskısı nedeniyle Merkez Bankası’nın zorlanarak artan döviz kuruna müdahale için döviz rezervlerini Aralık 2011 itibariyle 67 Milyar Avro’ya kadar düşürdüğü ancak döviz rezervlerindeki bu seviyenin bir önceki yıla göre 12 Milyar Avro daha yüksek olduğu açıklandı.

Türkiye’de 2011 yılı bütçe açığının yüzde 2,8 olarak hedeflendiğini ve kamu borç stokunun GSYİH’ye oranının yüzde 40’ın altına düştüğü belirtilen değerlendirme raporunda, bu oranların Avro Alanı ve Avrupa Birliği ortalamalarının yarısından bile az olduğu belirtildi.

Söz konusu raporun ayrıntılarına aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/cpaceq/documents/cceq_2011_q4_en.pdf