İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 OCAK 2012

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN TASLAK YARGI PAKETİNE İLİŞKİN İPUÇLARI VERDİ

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yargıyı hızlandırmak amacıyla akademisyenler ile birlikte hazırlanan yargı paketinin bir bölümünü 18 Ocak 2012 tarihinde kamuoyuna açıkladı. Ceza, icra-iflas, idari yargı ile basın ve ifade özgürlüğü mevzuatında değişiklikleri kapsayan ve taslak metinde 100 maddeden oluşan reform paketinin yürürlüğe girmesi ile beraber 2 Milyon davanın ortadan kalkması veya daha çabuk sonuçlanması gündemde. Adalet Bakanı Ergin’in açıkladığı taslak yargı paketinde öne çıkan noktalar ise şöyle:

  • Taslağa göre “suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu” gibi matbu gerekçelerle tutuklama kararları verilemeyecek. Tutuklama veya tahliye kararlarında kuvvetli suç şüphesinin neden var olduğu, yasadaki tutuklama nedenlerinin hangilerinin o sanık için geçerli olduğu ve tahliye talebi reddediliyorsa, bunun istenen ceza ile nasıl ölçülü olduğu açıklanacak. 
  • Taslak yargı paketine göre, özel yetkili savcılarca yürütülen, şüphelinin ifade tutanağına, bilirkişi raporuna, diğer bir kısım adli işlemlerle elde edilen delillerden örnek almaya dava açılıncaya kadar getirilen sınırlama 3 ayla sınırlı tutulacak.
  • Taslakta örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlere yarı oranında ceza verilmesi öngörülüyor. Örgüte yapılan yardımın niteliğine veya belirli bir tehditle yapılıp yapılmadığına bakılarak “örgüte yardım” suçu için verilecek cezalarda da 3’te 2’ye kadar indirim yapılabilecek.
  • Taslağa göre basit terör suçları ile ilgili olarak, hâkim, bir terör suçundan dolayı 2 yılın altında ceza verirse bunu erteleyebilecek veya paraya çevirebilecek. Böylece basit terör suçlarının cezalarının ertelenebilmesine imkân sağlanacak. Taslakta ayrıca molotofkokteylinin silah olarak kabul edilmesi öngörülüyor.
  • Taslağa göre, 1970’li yıllardan kalan kararlarla yasaklı kitaplar haline gelen yayınlar affedilecek. Yeni güncel kararlarla bir yasaklı kitap listesi oluşturulurken, yaklaşık 23 bin yasaklı kitabın affedilmesi mümkün olacak.
  •  Hazırlanan taslağa göre, suçların çoğunluğunda 5 yıl, yüz kızartıcı ve terör gibi devlete karşı işlenen suçlarda ise 15 yıl geçtikten sonra sabıka kaydı silinebilecek.
  • Taslak kapsamında artık mahkemeler, 5 yıl ceza verilen kişi için adli kontrol talebine karar verebilecek. Buna göre bir kişi için kaçma veya delil karartma şüphesi olsa da yargılandığı cezanın üst sınırı 5 yıl hapis ise bu kişi için de alternatif yaptırım uygulanabilecek. Böylelikle, cezaevlerindeki tutuklu sayısının azalması da sağlanacak.