İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 OCAK 2012

ROMANYA YOLSUZLUKLA MÜCADELE TAKİP VE DENETİM MEKANİZMASINDAN ÇIKMAK İSTİYOR

AB üyesi Romanya’nın Adalet Bakanı Catalin Predoiu, Temmuz 2012 itibariyle Romanya’ya uygulanan yolsuzlukla mücadele takip ve denetim mekanizmasının (Cooperation and Verification Mechanism – CVM) sona erdirilmesini talep etti. Bilindiği üzere 2007 yılında AB üyesi olan Romanya ve Bulgaristan için Avrupa Komisyonu, her iki ülkede yolsuzlukla mücadele edilmesi kapsamında, detaylı yasal düzenlemeleri de içeren bir mekanizmanın uygulanmasına karar vermişti. Söz konusu mekanizmanın etkin işleyişi, her iki ülke vatandaşlarının Schengen Alanı’nda serbest dolaşımı için diğer Üye Devletler tarafından bir ön koşul olarak belirlenmişti. Avrupa Komisyonu Temmuz 2012’de konu ile ilgili raporunu yayımlayacak (Şubat 2012 tarihinde bir ilerleme raporunun yayımlanması bekleniyor). Konuya ilişkin yayımlanan bir önceki raporda (Temmuz 2011), yolsuzlukla mücadele alanında önemli adımların atıldığına ancak bazı davaların sonuçlandırılamadığına dikkat çekilmişti. Bilindiği üzere, Bulgaristan ve Romanya vatandaşlarının Schengen Alanı’nda serbestçe dolaşımı için tüm AB üye ülkelerinin oybirliğine ihtiyaç var.    

Romanya Schengen Alanı’na katılım konusunda yol almaya çalışırken, ülke içerisinde hükümetin kemer sıkma önlemleri ve sağlık sisteminin kısmen özelleştirilmesini öngören sosyal güvenlik yasa tasarısı nedeniyle sorunlar baş gösterdi ve protestolara neden oldu.

Romanya ekonomik krizin ardından IMF ile stand-by anlaşması yapmış ve bunun sonucunda ülke çapında ücretler yüzde 10 düşmüş, sosyal haklar oldukça kısıtlanmıştı. Sağlık sisteminde yapılması planlanan reformlar da IMF ile yapılan anlaşmanın bir parçasıydı.