İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 OCAK 2012

AB VE AVRO ALANI DIŞ TİCARET VERİLERİ AÇIKLANDI

AB İstatistik Kurumu Eurostat tarafından 13 Ocak 2012 tarihinde açıklanan verilere göre, Avrupa Birliği’nin 2010 yılı itibariyle AB dışı ülkelerle olan 16,8 Milyar Avro’luk dış ticaret açığı 2011 yılı itibariyle 7,2 Milyar Avro’ya geriledi.  

Ocak-Ekim 2010 dönemi ile 2011 yılının aynı dönemi karşılaştırıldığında Avrupa Birliği’nin Güney Kore dışındaki önemli ticari ortakları ile ticaret hacminde artış sağladığı görüldü. İhracat alanında, en yüksek artışlar Rusya (yüzde 28), Türkiye (yüzde 23), Çin (yüzde 21) ve Hindistan (yüzde 20) ile kaydedildi. İthalat alanında ise, en yüksek artışların kaydedildiği ülkelerin başında Rusya (yüzde 26), Norveç (yüzde 21), Brezilya ve Hindistan (yüzde 20) geldi.

Ocak-Ekim 2011 verileri 2010 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında, Avrupa Birliği’nin ABD (+60,8 Milyar Avro); İsviçre (+24,1 Milyar Avro) ve Türkiye (+21,3 Milyar Avro) ile olan ticaret fazlası arttı.  Aynı dönemde AB’nin Rusya (-76,0 Milyar Avro) ve Norveç (-38,7 Milyar Avro) ile olan ticaret açığı artarken, Çin (-132,2 Milyar Avro), Japonya (-16,1 Milyar Avro) ve Güney Kore (-3,9 Milyar Avro) ile olan ticaret açığının düştüğü gözlemlendi.

Raporun tamamına http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/6-13012012-AP/EN/6-13012012-AP-EN.PDF internet adresinden ulaşılabilir.