İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 OCAK 2012

AVRUPA’DA İŞSİZLİK EN FAZLA GENÇLERİ ETKİLİYOR

Fransız Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (IRES) tarafından 16 Ocak 2012 tarihinde yayımlanan rapora göre, AB çapında işsizlik en fazla gençleri etkiliyor. Rapora göre 2007 yılından bu yana AB çapında hızlı bir şekilde düşen istihdam rakamları, 2010 yılından itibaren üye ülkeler arasındaki farkları daha fazla görünür hale getirmiş durumda. Buna göre özellikle İrlanda, İspanya ve Yunanistan, istihdam oranının en fazla düştüğü üye ülkeler olurken, istihdamda az da olsa yükselmenin kaydedildiği tek ülke Almanya. Rapora göre GSYİH’da meydana gelen yüzde 1’lik bir düşüş, genel istihdamda yüzde 0,7’lik azalmaya; genç işsizliğinde ise yüzde 5,9’luk artışa tekabül ediyor. Rapora göre, işsizliğin en fazla arttığı grup ise gençler. Örneğin İspanya’da 2011’in ikinci yarısı itibariyle genç işsizliği yüzde 32 gibi rekor bir seviyeye ulaşmış durumda (2007-2010 yılları arasında yüzde 18,5’lik bir artış ile). Danimarka ve Hollanda gibi, genç istihdamının geleneksel olarak sorun oluşturmadığı ülkelerde bile durum tehlike sinyalleri vermeye başladı. Fransa, Bulgaristan, Romanya ve Polonya’da ise genç işsizliği özellikle 2010 yılı itibariyle artışa geçmiş durumda.