İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 OCAK 2012

ÜÇÜNCÜ TÜRKİYE SİYASAL VE SOSYAL EĞİLİMLER ARAŞTIRMASI’NA GÖRE TÜRK KAMUOYUNDA AB DESTEĞİ YÜZDE 54,7

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Türkiye Siyasal ve Sosyal Eğilimler Araştırması’nın üçüncüsü, 11 Ocak 2012 tarihinde kamuoyuna duyuruldu. Türk halkının siyasi ve sosyal eğilimleri konusunda önemli bulguları içeren ve 8-18 Aralık 2010 tarihlerinde, 26 ilde ve 1000 kişi üzerinde yapılan anket, 2010’un ilk 6 ayında yüzde 44 olarak gerçekleşen hükümete güven oranının, yılın ikinci yarısında yüzde 26,5’e düştüğünü ortaya koyuyor. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 53’ü ise ana muhalefete güvenmiyor. Araştırma sonuçları, Türk halkının Anayasa değişikliği istediğini de ortaya koyuyor. Ankete göre, Anayasa reformuna olumlu bakanların oranı yüzde 70. Ankete göre, Türk halkının öncelikli sorunları işsizlik, terör ve ekonomik kriz. İşsizliğin, terörden daha fazla bir sorun olarak görülmesi ise oldukça çarpıcı. Türkiye’ye karşı tehdit olarak görülen ülkeler ise sırasıyla ABD (yüzde 67,8), İsrail (yüzde 51) ve İran (yüzde 9,6). Bu ülkelerle yaşanan sorunların çözümünde ise diplomatik yolların denenmesi, Türk halkının tercihi.

Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 44,3’ü Hükümet tarafından izlenen dış politikayı başarısız bulurken, başarılı bulanların oranı yüzde 32. Hükümetin en önemli dış  politika başarısızlığı olarak yüzde 11’le İsrail’le  İlişkiler ve yüzde 10’la da AB’ye girememek gözüküyor. Kamuoyunun yüzde 72,6’sı Türkiye’nin Orta Doğu ve çevresinde yaşanan sorunlarda aktif rol alması gerektiğini belirtiyor.

Araştırmaya göre Türk kamuoyunun AB desteği yüzde 54,7. AB üyeliğinin Türkiye’ye sağlayacağı en önemli fayda olarak Türk halkının yüzde 41,7’si ekonomik faydayı, yüzde 17,6’sı demokratikleşmeyi, yüzde 17,4’ü yaşam standartları artışını gösteriyor.

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Üçüncü Türkiye Siyasal ve Sosyal Eğilimler Araştırması ile ilgili detaylı bilgiye http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/Sosyal-Siyasal-Egilimler-Aras.pdf adresinden ulaşabilir.