İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 OCAK 2012

AVRUPA KOMİSYONU 2011 YILI İSTİHDAM VE SOSYAL DURUM RAPORU’NU AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu tarafından 10 Ocak 2012 tarihinde yayımlanan, 2011 İstihdam ve Sosyal Durum Raporu’nda, 2011 yılının ilk yarısında AB çapında yakalanan işgücü piyasasındaki düzelmenin, 2011 yılının ikinci yarısında devam ettirilemediği ifade edildi. Özellikle 2011 yılının üçüncü çeyreğinde yeni istihdam imkânlarının yaratılması konusunda ciddi sıkıntılar ile karşılaşıldığının ifade edildiği raporda, 2011 yılı 3’üncü çeyreğinde istihdamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 gerilediği belirtildi. Raporda, mevcut durumda AB’de işsizlik oranının yüzde 9,8’e yükseldiği belirtiliyor ve bunun uzun süreli işsizliği tetiklediği ifade ediliyor. Rapora göre, 2011 Haziran itibariyle AB’de uzun süreli işsizlik oranı yüzde 4; yani işsizlerin yüzde 43’ü bir yıldan fazla bir süredir işsiz. Raporda ayrıca işsiz hane halkı sayısında da 2011 yılı itibariyle ciddi bir artış olduğuna dikkat çekiliyor. Rapora göre, işsiz hane halklarında yaşayan çocuk ve yetişkinlerin oranı yüzde 9,9. Bu oran 2008 yılında yüzde 8,9 düzeyindeydi.