İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 OCAK 2012

AVRUPA MERKEZ BANKASI TARAFINDAN TÜRKİYE VE BATI BALKAN ÜLKELERİNİN MERKEZ BANKALARI İÇİN DÜZENLENEN İKİ YILLIK TEKNİK DESTEK PROGRAMI TAMAMLANDI

Avrupa Merkez Bankası (AMB), 16 Ocak 2012 tarihinde Avro Alanı’ndaki 14 Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonu’nun katılımıyla, Türkiye, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Kosova’nın Merkez Bankaları ve denetim otoritelerine verdikleri iki yıllık teknik destek programının tamamlandığını açıkladı. 19 Ocak 2010 tarihinde başlayan ve AB tarafından finanse edilerek AMB, üye ülke merkez bankaları ve ortak kuruluşlar tarafından yürütülen teknik destek programı, Türkiye ve Batı Balkan ülkelerinde makro ve mikro düzeyde ihtiyati denetim kapasitelerinin artırılmasını amaçlamaktaydı.

Program kapsamında, yararlanıcı kuruluşlardan 150 banka denetçisi ve finansal istikrar uzmanı için yoğun bölgesel eğitimler düzenlendi. Ayrıca, Avro Alanı Merkez Bankaları, uluslararası finansal kuruluşlar, ortak merkez bankaları ve yararlanıcılarla işbirliği içerisinde belirli ulusal önlemlerin yürütülmesinde de destek sağladılar.  İlgili ülkelerin merkez bankaları arasında işbirliği için bölgesel çapta teknik simülasyonlar da program kapsamında düzelendi.

Programın tamamlanması, bölgede ihtiyati denetimin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım teşkil ediyor ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin önemli bir koşulu olan bankacılık sistemi istikrarına da katkıda bulunuyor.