İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 OCAK 2012

BULGARİSTAN PARLAMENTOSU TÜRK AZINLIĞA YAPILAN ASİMİLASYON KAMPANYASINI KINADI

Bulgaristan Parlamentosu’nun kabul ettiği ve “Bulgaristan Müslümanları’nın Zorla Asimilasyonunu Kınama Bildirisi” adını taşıyan karar metninde, 20 yıldır sürüncemede bırakılan davanın yeniden ele alınması ve suçluların cezalandırılması da talep edildi. Bulgaristan eski Başbakanı ve Güçlü Bulgaristan İçin Demokratlar (DSB) partisi lideri İvan Kostov’un hazırladığı bildiri oylamaya katılan 115 milletvekilinin 112’si tarafından desteklenirken üç milletvekili de çekimser oy kullandı. Sayıları bine yaklaşan Bulgaristan Türkü ve Bulgar Müslümanı’nın hayatını kaybettiği asimilasyon kampanyasının eski komünist rejim tarafından "Yeniden Doğuş Süreci" olarak adlandırıldığını hatırlatan İvan Kostov, bildirinin parlamentodaki tüm siyasi partiler tarafından desteklenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Todor Jivkov liderliğindeki Bulgaristan Komünist Partisi tarafından yürütülen söz konusu asimilasyon kampanyası sırasında 360 bini aşkın Türk kökenli Bulgar vatandaşının göçe zorlandığını belirten Kostov, etnik temizlik girişimi olan bu eylemi şiddetle kınadıklarını vurguladı. Bulgar adli makamlarını isim değiştirme kampanyası ile ilgili açılıp hiçbir ilerleme kaydedilmemiş olan davayı yeniden ele almaya çağıran Kostov, geciken adaletin bir noktadan sonra adalet olmaktan çıkacağını vurguladı. Bulgaristan Eski Başbakanı,  davayı zaman aşımına uğratma teşebbüslerinin, asimilasyon kampanyasının tüm Bulgaristan halkının ortak suçu olduğu kanaatini güçlendireceği uyarısında da bulundu.

Bildiriye destek veren ve üyelerinin çoğunluğunu Türk kökenlilerin oluşturduğu Haklar ve Özgürlükler Hareketi (DPS–HÖH) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Mestan, bildirinin siyasi, hukuksal ve ahlaki açıdan büyük önem taşıdığını dile getirdi. Mestan, bazı suç eylemleri konusunda zaman aşımı olmaması gerektiğini ve bundan sonraki hukuki sürecin zaman aşımı baskısı olmadan işlemesi gerektiğini savundu. Lütfi Mestan, Bulgaristan’ın yakın geçmişindeki bu çirkin eylemin sadece yöntemlerini değil, amaçlarını da kınadığını da sözlerine ekledi.

Bulgar Parlamentosu’nun kabul ettiği söz konusu bildiri Bulgaristan devletinin Türklere karşı girişilen asimilasyon kampanyasını resmi olarak kabul eden ilk belge olması açısından büyük önem taşıyor.