İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 OCAK 2012

AVRUPA KOMİSYONU, E-TİCARET EYLEM PLANINI SUNDU

Avrupa Komisyonu, 11 Ocak 2012 tarihinde Avrupa Birliği’nde e-Ticaret işlemlerini artırmayı hedefleyen eylem planını sundu.  Bu yeni eylem planı kapsamında, Avrupa Komisyonu, 2015 yılına kadar online perakende satış oranını ve internet sektörünün Avrupa GSYİH’deki payını iki katına çıkarmayı hedefliyor.  Günümüzde, online perakende satış oranı yüzde 3,4’tür.  İnternet sektörünün Avrupa GSYİH’deki payının ise yüzde 3’ün altında olduğuna dikkat çekiliyor.

Avrupa Komisyonu’nun açıkladığı yeni e-Ticaret eylem planında beş önceliğe ağırlık verildi:

  • Avrupa Birliği içinde tüketicilerin çeşitli online hizmetlere ve ürünlere erişiminin kolaylaştırılması ve bunun için yasal düzenlemelerin geliştirilmesi;
  • Operatörlerin e-Ticaret alanında uygulanan kurallar hakkında daha iyi bilgilendirilmeleri ve tüketicilerin korunması;
  • Güvenilir ve etkin ödeme ve teslimat sistemlerin geliştirilmesi;
  • Yasadışı içerikler ile daha etkin mücadele edilmesinin yanı sıra anlaşmazlıkların çözümü için daha etkin mekanizmaların geliştirilmesi;
  • Yüksek hızlı ağların ve ileri teknolojik çözümlerin geliştirilmesi.

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı e-Ticaret eylem planı hakkında daha detaylı bilgiye http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm internet adresinden ulaşılabilir.