İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 OCAK 2012

AVRUPA’DA ÜÇ HAYVAN REFAHI KURULUŞU TÜRKİYE’YE CANLI HAYVAN İHRACATININ ASKIYA ALINMASINI İSTEDİ

Avrupa’da üç hayvan refahı kuruluşu (Compassion in World Farming ve Animal Welfare Foundation) 11 Ocak 2012 tarihinde Avrupa Komisyonu’na hayvanlara yapılan muamele sebebiyle Türkiye’ye canlı hayvan (koyun ve sığır) ihracatının askıya alınması çağrısında bulundu.  Söz konusu kuruluşlar ayrıca, hayvanların nakli sırasında AB yasalarını sistematik bir şekilde ihlal eden Bulgaristan ve Macaristan hakkında yasal işlemlerin başlatılmasını istedi.

Bu üç kuruluş 2011 yılında AB- Türkiye sınırında yaptıkları incelemelerde, hayvanların nakli sırasında korunmalarına ilişkin 1/2005 Sayılı AB Tüzüğünün özellikle Macaristan ve Bulgaristan’dan Türkiye’ye ihraç edilen canlı hayvanlarda ihlal edildiğini tespit etmişlerdi. Sınırda izlenen 158 canlı hayvan taşıyan aracın yüzde 67’sinin ilgili tüzüğün gerektirdiği yükümlülüklerin bir veya daha fazlasını ihlal ettiği vurgulanırken bu ihlaller şöyle sıralandı; olması gereken stok yoğunluğu miktarının üzerine çıkılması, hayvanların tam olarak sığamayacağı konteynırlara yerleştirilmesi, yetersiz havalandırma, yazın 58oC’ye kadar çıkan iç alan sıcaklığı, yetersiz su veya hayvanların bulundukları alana sığamamaları yüzünden suya erişememeleri ve araçlarda hayvanların çeşitli uzuvlarının sıkışarak zarar görmesi.

Bu ihlaller ayrıca sınır kapılarındaki uzun beklemeler nedeniyle şartların daha da ağırlaşmasına sebep olurken, bu beklemelerin sebebi olarak ise yanlış dokümantasyon ve Türkiye’nin katı ithalat kurallarının karşılanmaması gösteriliyor.

İlgili 3 hayvan refahı kuruluşu, hayvanların taşıma sırasında yaşadıkları sorunlarla ve kesim işlemleriyle ilgili yaptıkları filmde hayvanların ayaklarından zincirlenerek baş aşağı asıldıkları ve bilinçlerini tam olarak kaybetmeden boğazlarının kesildiği vurgulanıyor. Bu ihlaller Türkiye’nin de üyesi olduğu Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) tarafından yasaklanmış durumda. Kuruluşlar, Avrupa Komisyonu’na yaptıkları çağrıda Bulgaristan ve Macaristan’a atıfta bulunarak Türkiye’ye canlı hayvan ihracatının durdurulmasını talep etmiş ve Türkiye ile bu ülkeler arasında sınır kapılarındaki beklemelerin sürelerini azaltacak yolların bulunmasını talep etmiştir.

Avrupa Komisyonu’nun Sağlık ve Tüketici Korunması Genel Müdürlüğü’nden Andrea Gavinelli, Komisyon’un ülkeleri daha iyi uygulamalara itecek fazla aracı ve AB ile Türkiye arasında canlı hayvan ticareti ile ilgili anlaşma olmadığını vurguladı. Mevcut ticaretin sadece Türkiye ile üye ülkelerin ikili anlaşmaları üzerinden yürüdüğüne dikkat çekilirken konuyla ilgilenen STK’ların talep ettiği ihracatın durdurulması gibi önlemlerin üye ülkelerin yetki alanına girdiği vurgulandı.

Eurostat verilerine göre 2011’in ilk 10 ayında AB ülkeleri tarafından Türkiye’ye 818.283 kuzu ve 143.521 büyükbaş hayvan olmak üzere toplam 961.804 hayvan ihraç edildi. Böylece ihracat 2010’un neredeyse 4 katı büyüklüğüne çıktı. Kasım 2010 ile Ekim 2011 arasındaysa 1 Milyon’dan fazla büyükbaş hayvan ve kuzu AB’den Türkiye’ye ihraç edildi. Kuzular kesim için ithal edilirken, büyükbaş hayvanların bazıları damızlık olarak getirildi. Sütten kesilmemiş buzağıların da ihraç edilen hayvanlar arasında yer aldığı görülürken, diğer hayvanlar ise genellikle Macaristan, Bulgaristan, Avusturya, Yunanistan, Litvanya, Letonya, Estonya, Hollanda, Almanya, Polonya, Romanya ve Hırvatistan gibi ülkelerden getirildi. Baltık ülkelerinden Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınıra kadar 2000 km’den fazla yolculuk yapan hayvanlar, Türkiye içerisinde de 250 ila 1800 km arasında yolculuk yapıyor.