İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 OCAK 2012

BESİN ZİNCİRİ VE HAYVAN SAĞLIĞI DAİMİ KOMİTESİ 11 OCAK’TA SCHMALLENBERG VİRÜSÜ’NÜ TARTIŞMAK ÜZERE TOPLANDI

Almanya, Hollanda ve Belçika’da kuzu, keçi ve sığır gibi çift tırnaklı hayvanlarda tespit edilen Schmallenberg virüsü 11 Ocak 2012 tarihinde Besin Zinciri ve Hayvan Sağlığı Daimi Komitesi’nin (Standing Committee on the Food Chain and Animal Health- SCoFCAH) toplantısında ele alındı. İlgili ülkelerden gelen uzmanlar, sığırlarda hafif klinik belirtilerle ortaya çıkan ve keçi ve kuzularda doğuştan gelen şekil bozukluklarına yol açan virüsle ilgili bilgi verdiler. Sivrisinek ve titrer sinekler aracılığıyla bulaştığı tespit edilen Schmallenberg virüsünün kışın daha az yayıldığı ve hayvandan hayvana doğrudan bulaşma ihtimalinin az olduğu biliniyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (European Centre for Disease Prevention and Control- ECDC) tarafından yapılan ön değerlendirmeye göre, virüsün insanlarda herhangi bir hastalığa yol açtığına dair bir emare de bulunmamakla birlikte, böyle bir ihtimal tamamen ortadan kalkmış değil.

Vakalar henüz coğrafi olarak bir yerde toplanmamış olmasına rağmen, üye ülkelerin uzmanları durumun yakın takibe alınmasını ve gelecek bilimsel veriler ışığında yeniden değerlendirilmesine karar verdiler. Araştırmalara karşı ortak bir yaklaşımda mutabakata varan uzmanlar, hastalığın kontrol edilmesi için yaptıkları çalışmaların finanse edilmesinin yollarının Komisyon tarafından belirlenmesini istediler.  Uzmanlar ayrıca, çiftçilerin ve veterinerlik hizmetinde çalışanların farkındalıklarının arttırılarak virüsle ilişkili ortaya çıkabilecek risklerin üstesinden gelinmesinde onların da desteğini almayı amaçlıyorlar.     

Almanya’da 20, Hollanda’da 52, Belçika’daysa 14 çiftlikte Schmallenberg virüsü tespit edildi. Daimi Komiteyse yaptığı açıklamada bu üç ülkenin çabalarını takdir ederek, virüsün etkileri ve taşıdığı risklerle ilgili şeffaf biçimde bilimsel bilgiyi gerekli mercilere sağladığını vurguladı. Üye ülkeler ve Komisyon şu anda virüs ile mücadele etmeye çalışırken,  yapılan tahminlere göre hastalığın genetik olarak benzerlik taşıyan virüslerden kaynaklandığı düşünülüyor.

Besin Zinciri ve Hayvan Sağlığı Daimi Komitesi tarafından yapılan ortak açıklamaya http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/schmallenberg_virus/docs/sv_statement_11012012_en.pdf internet adresinden ulaşılabilir.