İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-5 NİSAN 2014

AVRO GRUBU VE AB VE EKONOMİ BAKANLARI GAYRIRESMİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1 Nisan 2014 tarihinde Yunanistan’da gerçekleşen Avro Grubu toplantısında, Avro Alanı Maliye Bakanları, Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF’den oluşan Troyka’nın ikinci makro ekonomik istikrar programı kapsamındaki dördüncü gözden geçirmenin sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirttiler. Söz konusu gözden geçirme yaklaşık 8 aydır sürüyordu. Yunanistan halkına çabalarından dolayı teşekkür eden Avro Grubu, ekonomik programın yolunda olduğunu, 2013 hedeflerinin aşılması ve 2014’ünkilerinin de karşılanmakta olmasının borç servisi için ilave finansmana imkân verdiğini ve 2014’te öngörülen sosyal bütünleşme için gerekli harcamaların yapılabileceğini kaydettiler. Gözden geçirmenin tamamlanmasıyla birlikte 8,3 milyar avro tutarındaki mali yardım diliminin, bazı öncelikli önlemlerin alınması karşılığında, serbest bırakılmasının da yolu açılmış oluyor. Yunanistan Parlamentosu da söz konusu önlemleri kabul etti.

Avro Grubu, Yunanistan’ın ekonomiyi desteklemek için reform programının devam ettirmesi gerektiğini belirttikten sonra, ülkenin çeşitli ürün piyasalarına ve kurumlara yönelik reformları gerçekleştirilmesine ilişkin kararlılığını memnuniyetle karşıladıklarını belirttiler. Maliye Bakanları sosyal güvenlik katkılarındaki kesintilerin rekabet gücünü artırdığını ve büyümeyi desteklemesinin beklendiğini ifade ettiler. Enerji piyasasına ilişkin reformların özelleştirmeyi destekleyeceğini belirten Bakanlar, kamu hizmetlerinin kalite ve etkinliğini artırılmasına yönelik reformlarda ilerleme sağlandığını da eklediler.

Avro Grubu Yunanistan’ı, ekonominin toparlanmasını etkileyecek olan bankacılık sektörünün dayanıklılığını sağlamaya yönelik çabalarından dolayı takdir etti ve Yunanistan’ın iki büyük bankasının sermaye gereksinimlerini özel sektör yatırımcılarından karşıladıklarını, bunun piyasaların güveninin sağlanması açısından önemli olduğunu belirttiler.

Yunanistan için önümüzdeki dönemde öngörülen 8,3 milyar avronun 3 dilim halinde verilmesi, 6,3 milyar avro’luk ilk diliminin Avro Grubu Çalışma Grubu ve EFSF Yönetim Kurulu tarafından onaylanması bekleniyor. Her biri 1 milyar avro tutarındaki ikinci ve üçüncü dilimlerin sağlanması ise, Yunanistan ve Troyka kurumları tarafından belirlenen diğer önlemlerin yerine getirilmesine bağlı olması ve sırasıyla Haziran ve Temmuz aylarında serbest bırakılması öngörülüyor. Böylelikle, ekonomik program gelecek 12 ay için tamamen finanse edilmiş oluyor. Avro Alanı ülkeleri Yunanistan’a yaptıkları yardıma, ülke ekonomik programı çerçevesinde taahhütlerini yerine getirmek şartıyla,  piyasalara yeniden entegre olana kadar devam edecekler. İstikrar programından çıkış konuları ise Eylül ayında görüşülecek.

Maliye Bakanları bankacılık birliğinde, Tek Denetim Mekanizması’na ilişkin tüzüğün AB Konseyi’nde 27 Mart’ta kabul edildiğini hatırlatarak, Nisan ayının ortasında Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleşecek oylama ile nihai olarak kabul edileceğini kaydettiler.

Portekiz’e ilişkin olarak ise Avro Grubu, ülkenin ekonomi programının yolunda ilerlediğini, ekonominin toparlanmakta olduğunu ve finansal istikrarın sağlanmakta olduğunu açıkladı. Ülkeye ilişkin 11’inci gözden geçirmenin sürdüğünü belirten Avro Grubu, 1,2 milyar avronun serbest bırakılması kararının 24 Nisan’da alınmasının beklendiğini belirtti. Avro Grubu Maliye Bakanları 17 Mayıs’ta sone ermesi öngörülen programın bitirilmesinin henüz erken olduğunu ifade ettiler. Bir gözden geçirmenin daha gerçekleşeceğini ve programdan çıkış stratejisinin de 12’inci ve son gözden geçirme sonuçlandıktan sonra 5 Mayıs’ta görüşüleceğini kaydettiler.

Avro Grubu Maliye Bakanları Ukrayna’ya ilişkin olarak ise, Avrupa Komisyonu ve IMF’nin bu ülkeye yönelik yardım programı hazırlıkları içinde olduğunu ifade ettiler. 

Öte yandan, 2 Nisan 2014 tarihinde gerçekleşen AB Ekonomi ve Maliye Bakanları gayrı resmi toplantısının konuları arasında Avro Grubu toplantısı sonuçlarının yanı sıra, bankacılık sektörünün reformu kapsamında piyasa yapıcılığı vardı. Almanya, Fransa ve İspanya bu konuda alınacak önlemlerin ekonomiyi nasıl etkileyeceğine dair bir etki değerlendirme çalışmasının yapılması gerektiğine işaret ediyorlar. Avrupa Komisyonu taslak tüzükte bankacılık denetim kurumlarına bazı durumlarda büyük bankaları, kompleks türev ürünler, menkul kıymetleştirme, sermaye fonlarına borç verme gibi riskli işlemlerde ayırma seçeneği verilmesini öneriyor. Bunun amacı da yatırımlarda oluşacak olası kayıpların perakende bankacılığı olumsuz etkilenmesinin önlenmesi olarak ifade ediliyor. Konuya ilişkin çalışmaların devam ettiği ancak yıl ortasından önce sonuçlanmayacağı belirtildi. 

AB Ekonomi ve Maliye Bakanları bankacılık birliğine ilişkin düzenlemeler konusunda ise denetim rolünün para politikası rolünden ayrılması için kurulan Avrupa Merkez Bankası Denetim Kurulu’nun Kasım 2014’te Avro Alanı Denetim Kurumu olarak görev yapmasının öngörüldüğünü belirtiler. Bu arada, Avrupa Merkez Bankası 1 Nisan 2014 tarihinde söz konusu kurulun işleyişine ilişkin kuralları yayınladı.