İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-5 NİSAN 2014

AB-ABD ENERJİ KONSEYİ TOPLANTISI YAPILDI

AB-ABD Enerji Konseyi’nin beşinci toplantısı 2 Nisan 2014 tarihinde, AB adına  Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Konseyi Başkan Yardımcısı Catherine Ashton, Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, ABD adına ise Başkan Yardımcısı John Kerry ve Enerji Bakan Yardımcısı Daniel Poneman’ın katılımlarıyla Brüksel’de gerçekleştirildi. Bilindiği üzere, AB-ABD Enerji Konseyi şeffaf ve güvenli küresel enerji pazarlarının, verimli ve sürdürülebilir enerji kullanımı için düzenleme yapmak konusunda işbirliğini desteklemek; temiz enerji teknolojileriyle ilgili ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilmek gibi önceliklere sahip.

Konsey toplantısında taraflar, Ukrayna’daki gelişmelerin AB’nin enerji güvenliğini yeniden gündeme getirdiğine dikkat çekerken, Kırım’ın yasal olmayan bir biçimde Rusya’ya katılmasını da tekrar kınadılar. Enerji güvenliği konusundaki sorunları aşmak için birlikte çalışacaklarını beyan eden AB ve ABD, Rusya ile olan enerji ilişkilerinin karşılıklı, şeffaf, adaletli, ayrımcılık gözetmeksizin, rekabete açık olması gerektiğini belirttiler.

Ukrayna’nın doğalgaz arzını çeşitlendirme çabalarına güçlü desteğini yineleyen Konsey, Ukrayna’nın enerji fiyatlarındaki artışın fakir ve hassas kesimler üzerindeki etkisini en aza indirecek biçimde yeni fiyatlandırma sistemine geçişini memnuniyetle karşıladı. Bu kapsamda Konsey, Ukrayna’nın enerji düzenlemeleriyle ilgili reform çabalarına desteğini sürdüreceğini açıkladı.

ABD kaynaklı LNG’nin önümüzdeki dönemde AB’ye satışı konusunda varılan uzlaşıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Konsey, TTIP müzakerelerinde gelinen noktadan da övgüyle söz etti.

Konsey toplantısında ele alınan diğer konular, entegre bir Avrupa enerji pazarının tamamlanması için sarf edilen çabaların artırılması, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek AB Ortak Fayda Projeleri, 2013 yılına kadar enerji ve doğalgaz ağ bağlantılarının tamamlanması oldu.

Konsey toplantısında görüşülen ve ülkemizi doğrudan ilgilendiren bir diğer konu, Güney Gaz Koridoru’nun öneminin altının çizilmesi oldu. AB ve ABD düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyecek enerji politikalarının uygulanması hususunda ortak amaçta buluştuklarını ifade ederken, Başkan Obama’nın İklim Faaliyet Planı ve AB’nin 2030 İklim ve Enerji Paketi memnuniyetle karşılandı.

Enerji teknolojilerinin desteklenmesinin iklim değişikliği ile mücadele alanında olduğu kadar enerji arz güvenliğinin sağlanması açısından da önemine vurgu yapan Konsey, Enerji Konseyi’nin Teknoloji ve Politika Çalışma Grubu ile iş birliğini desteklediğini açıkladı. Son olarak G-7 enerji bakanlarının ortak enerji güvenliğini artırmak ve işbirliğini güçlendirmek için en kısa sürede buluşacak olmalarının önemini belirten Konsey, bu alandaki çabaları desteklediğini dile getirdi.

AB-ABD Enerji Konseyi Sonuç Bildirgesi’ne http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-365_en.htm?locale=en internet sayfasından erişmek mümkün.