İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-5 NİSAN 2014

AB ve Japonya arasında STA müzakerelerin beşinci turu düzenlendi

AB ve Japonya arasında öngörülen serbest ticaret anlaşmasının beşinci müzakere turu 31 Mart ve 3 Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu müzakere turunda başlıca ele alınan konular;  tarifeler ve kotalar, anti-damping ve anti-sübvansiyona ilişkin kurallar, ticaret önündeki teknik engeller ve tarife dışı önlemler,menşe kuralları ve coğrafi işaretler, gümrük işlemlerin ve ticaretin kolaylaştırılması, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri ile fikri mülkiyet hakları oldu.

Tüm bu konuların yanı sıra, müzakereciler ayrıca hizmet ticareti, yatırım, sürdürülebilir kalkınma, rekabet politikası, iş yapma ortamı, elektronik ticaret ve ticari anlaşmazlıkları çözülmesi gibi konuları da görüştüler.

Görüşmelerin ardından gelinen aşamada, Avrupa Komisyonu’nun Japonya ile son bir yıl içinde müzakerelerde kaydettiği gelişmelerin değerlendirmesi bekleniliyor. Bu değerlendirme esnasında, Avrupalı yetkililer, Japonya’nın başta kamu alımları, demiryolları, ilaç, otomobil ve gıda sektörlerinde uygulanan tarife dışı engellerin kaldırılması için bugüne kadar gösterdiği çabaları göz önünde tutacaklar. Japonya’nın yeterince ilerleme kaydetmediği yönünde bir karara varılması halinde, Avrupa Komisyonu’nun müzakereleri askıya alma ihtimali gündeme gelebilir.