İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-5 NİSAN 2014

Karadağ, katılım müzakerelerinde iki faslı daha müzakereye açtı

31 Mart 2014 tarihinde Brüksel’de toplanan Karadağ Büyükelçiler Düzeyinde 2’nci Katılım Konferansı’nda, Karadağ’ın katılım müzakerelerinde “Fikri Mülkiyet Hukuku” başlıklı 7’nci fasıl ve “Bilgi Toplumu ve Medya” başlıklı 10’uncu fasıl müzakereye açıldı. Böylece, Karadağ, Haziran 2012’de başladığı katılım müzakerelerinde 35 fasıldan 9’unu açmış ve 2’sini geçici olarak kapatmış oldu. Bakanlar Düzeyinde Katılım Konferansı’nın Haziran ayında toplanacağı belirtildi.

Karadağ’ın Başmüzakerecisi Büyükelçi Aleksandar Pejovic yaptığı açıklamada, Karadağ’ın hukukun üstünlüğünü kapsayan fasılların müzakereye açılmasından bu yana diğer alanlardaki fasıllarda da ilerlemeye devam ettiğini ve müzakereleri hızlı bir şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

Açılan her iki fasıl için birtakım kapanış kriterleri belirlendi. Fikri Mülkiyet Hukuku faslı için dört, Bilgi Toplumu ve Medya faslı için ise iki kapanış kriteri bulunuyor. Bilgi Toplumu ve Medya faslında medya özgürlüğünün korunması ve basında çoğulculuk konularındaki gelişmelerin de göz önünde bulundurulacağı ifade edildi.