İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-5 NİSAN 2014

IPCC Raporu’nun ikinci kısmı yayımlandı

BM’in uzman kuruluşu olan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) beşinci raporunun ikinci kısmı (ClimateChange 2014: Impacts, Adaptation andVulnerability-Contributionto AR5-WGII) 30 Mart 2014 tarihinde Japonya’da BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından açıklandı. 300’den fazla uzman tarafından hazırlanan son raporda, insan sağlığı ve güvenliği, canlı türlerindeki azalma, tarımsal verimliliğin düşmesi, gıda ve su kıtlığı gibi konular, gelecek dönemin en temel sorunları olarak gösteriliyor.

Her dört senede bir yayımlanan IPCC Raporları, parçalar halinde ve farklı tarihlerde yayımlanmakta. Son raporun ilk kısmı, bilindiği gibi geçtiğimiz 30 Eylül 2013 tarihinde yayımlanmıştı. Raporda, Sanayi Dönemi’nden bu yana fosil yakıtlarda yüzde 40’lık bir artışın gözlemlendiği ve iklim değişikliğinin olasılık kavramı dışında, yüzde 95 oranla kesin olarak insan faaliyetleri sonucu ortaya çıktığı gerçeği yansıtılmıştı.

30 Mart 2014 tarihli ikinci kısım rapor, yukarıdaki temel sorunların dışında, iklim değişikliğinin gelecekteki olası etkilerine karşı coğrafi bölgelerin detaylı durum analizlerini de sunuyor. Rapora göre, Afrika’daki aşırı sıcaklıklar, en başta gıda, su ve sağlık krizini gündeme getirirken, Avrupa Kıtası’nda aşırı yağışlar ve su seviyesindeki yükselmeler, ekonomik zararların daha da artmasına neden olacak. Aynı şekilde, enerji ve suya olan talebin artması, tarım ve sanayi gibi temel sektörlerin olumsuz yönde etkilenme seviyeleri çarpıcı boyutlara gelebilecek. Beşinci raporun diğer kısımları sırasıyla 7-11 Nisan 2014 tarihinde Berlin’de ve sonuncu kısım olan Sentez Rapor 27-31 Ekim 2014 tarihlerinde Kopenhag’da gerçekleştirilecek toplantılarda açıklanacak.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon açıklamasında, “küresel vizyon” eksikliğini tekrarlayarak, 2015 yılında imzalanması öngörülen uluslararası iklim değişikliği anlaşmasının önemini hatırlattı. Genel Sekreter, emisyon azaltımını destekleyici mekanizmalardan biri olacak ve küresel ısınmayı 2 dereceyle sınırlayacak bu anlaşmanın, tüm taraflar tarafından kabul edilmesini vazgeçilmez çözümlerden biri olarak sunuyor.

Avrupa Komisyonu’nun İklim Eylemden Sorumlu Üyesi ConnieHedegaard ise, büyük ekonomilerin emisyonlarını azaltmaları konusunda daha güçlü taahhütlere ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Bu sene başında gündeme getirilen AB’nin 2030 iklim değişikliği ve enerji paketi, henüz yasal zemindeki yerini almış değil ancak Hedegaard bu konuda diğer dönemlere göre artırılmış hedefleri içeren bu paketin, kabul edilmesini önemsediğini ifade ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Komisyonu, paketin en geç bu yılın Ekim ayında sonuca bağlanacağını açıklamıştı.

Raporun özetine,

http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/IPCC_WG2AR5_SPM_Approved.pdf internet adresinden ulaşılabilir.