İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-5 NİSAN 2014

AB’den tarım ürünlerine destek

Avrupa Komisyonu, tarım ürünlerinin desteklenmesi konusunda uzun zamandır süren    Komisyon, Konsey ve AP arasındaki görüşmelerin resmi onay aşamasına gelmesini memnuniyetle karşıladı. Değişikliklere göre AB bütçesinden özellikle tarım harcamalarında öncelikli olarak desteklenen ülkelere ayrılan 60 milyon avronun 2020’ye kadar yaklaşık 200 milyon avro olmasını hedefleniyor.

Bu politika sayesinde tarım sektörünün gerçek ekonomik potansiyelini ortaya çıkartılması, yeni pazarlara ulaşabilmesi ve ürünlerdeki kaliteni yükseltilmesi amaçlanıyor. Komisyondan yapılan açıklamada bu durumun aynı zamanda AB vatandaşlarının da beslenme kalitesini arttıracağı, yeni iş olanakları sağlayacağı ve AB büyümesine katkıda bulunacağı belirtildi. Tarım ürünlerinin kalitesindeki artış sayesinde AB dışında yeni pazarlara girilmesi ile AB’nin  üçüncü ülkelerle daha güçlü ilişkiler kurması ve  AB imajının gelişmesine katkı sağlaması beklenmekte.