İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-5 NİSAN 2014

AB dünyanın en büyük deniz ürünleri ithalatçısı konumunda

Avrupa Komisyonu tarafından 31 Mart 2014 tarihinde yayımlanan balıkçılık pazarı raporunda AB’nin, balık ürünleri tüketiminde en büyük pazarlardan birini oluşturduğu ve dünya ticaret hacminin yüzde 24’ünü kapsayarak en büyük deniz ürünleri ithalatçısı konumunda olduğu belirtildi. Raporda aynı zamanda AB’nin balık üretiminde, Çin, Endonezya, Hindistan ve Peru’nun ardından beşinci sırada yer aldığı ifade edildi. AB’ye deniz ürünleri ihraç eden ülkelerin başında ise Çin ve Norveç geliyor.

Bunun yanında raporda yer alan sonuçlara göre, AB’nin karides ithalatında 2011 ve 2012 yılları arasında yüzde 20’lik bir artış yaşandığı ve  2012’de, AB üye ülkeleri arasındaki ihracatın, üye olmayan ülkelere yapılan ihracattan 4 kat daha fazla olduğu gözlendi.

Krizin devam eden olumsuz etkilerine rağmen, 2012 yılında AB’de deniz ürünleri harcamaları 2007’den beri son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.  Harcamaların yaklaşık yüzde 60’ı, İspanya, Fransa ve İtalya tarafından gerçekleşirken; Birleşik Krallık’ta da harcamalarda önemli artış gözlendi. Bununla birlikte, deniz ürünlerinin tüketici fiyatları da diğer ürünlerin fiyatlarına göre daha hızlı bir şekilde arttı.

Her ne kadar açık deniz balıkları konusunda ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olsa da, AB’nin somon balığı ve ton balığı gibi balıklarda dışa bağımlılığı artarak devam ediyor.  2011 verilerine göre, AB’de kişi başı balık tüketimi 24,5 kg civarında,  fakat bu miktar ülkelere göre değişkenlik gösteriyor. Kuzey ülkeleri işlenmiş balık tüketimini tercih ederken, Güney ülkeleri seçimlerini taze ürünlerden yana kullanıyor.