İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 OCAK 2012

AB, BATI BALKAN ÜLKELERİNE UYGULADIĞI TERCİHLİ TİCARET KURALLARININ SÜRESİNİ 2015 YILI SONUNA KADAR UZATTI

Avrupa Birliği, 30 Aralık 2011 tarihinde Batı Balkan ülkelerine tanıdığı istisnai bağımsız tercihli ticaret kurallarının 2015 yılının sonuna kadar yürürlükte kalmasına karar verdi. Batı Balkan ülkeleri, neredeyse tüm ürünler için AB pazarına sınırsız gümrüksüz girişten yararlanmaya devam edecekler. Bu uygulama, Kosova dışındaki bölge ülkeleri ile halen yürürlükte olan İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları (Stabilisation and Association Agreement- SAA) ile birlikte, bölgenin AB ile ekonomik bütünleşmesini destekleyerek, bölgede istikrar ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bağımsız tercihli ticaret kuralları, Batı Balkanlar’ın SAA’larda öngörülen ticari ilişkilerden daha karlı bir uygulama olan tercihli ticaret rejiminden yararlanmalarını sağlayacak.  AB ile arasında bir SAA bulunmayan Kosova’nın da ihraç ettiği malların neredeyse tümü için mevcut gümrüksüz ve kotasız uygulamadan yararlanmasını sağlayacak. 

AB, Batı Balkan ülkelerine 2000 yılı itibariyle bağımsız tercihli ticaret kuralları tanımış ve 2005 yılında bu uygulamaları yenilemişti. Hâlihazırda, Batı Balkan ülkelerinden gelen şarap, dana eti ve bazı su ürünleri haricindeki tüm ürünler AB pazarına gümrük vergisi ile miktar kısıtlamaları olmadan serbestçe girebiliyor.