İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 OCAK 2012

2012 YILI AB TARAFINDAN “AVRUPA SU YILI” OLARAK KABUL EDİLDİ

Avrupa Birliği, 2012 yılını “Avrupa Su Yılı” olarak ilan etti. Bu doğrultuda AB, önümüzdeki 12 ay boyunca su kaynaklarının etkin kullanımı için bir yol haritası çıkarmayı ve AB Su Çerçeve Direktifi’ni (2000/60/AT sayılı direktif) tekrar gözden geçirmeyi hedefliyor. Direktif tekrar ele alınırken iklim değişikliği ile mücadele ve su yönetimi konuları öncelikli olacak.  Bunun yanında, şu anki ve 2020’yi hedefleyen önceliklerle ilgili öneriler yapılırken 2050’ye ilişkin uzun vadeli vizyon da belirlenecek. Bu gözden geçirme sonrasında 2012 yılının sonbaharında, konuya ilişkin bir “tasarı” yayımlanması bekleniyor.

AB Su Çerçeve Direktifi, 2000 yılında, Avrupa’nın su kaynaklarının korunması, restorasyonu ve sürdürülebilir kullanımı için gerekli olan yasal temeli oluşturmak için kabul edilmişti. Ana hedefi, 2015 yılına kadar, tüm AB suları için iyi ekolojik ve kimyasal statünün sağlanması olarak belirlenmişti.

Tasarı, Avrupa sularının statüsünün dört alanda gözden geçirilmesini kapsıyor. Bu alanlar şu şekilde;

 1. Su rezervlerinin planlarının yönetiminin değerlendirilmesi;
 2. Sel ve su kıtlığı ile mücadele için kabul edilen politikanın değerlendirilmesi;
 3. İklim değişikliği ve insan kaynaklı sorunlarla mücadelede su kaynaklarının değerlendirilmesi;
 4. AB su politikasının bir analizinin yapılması.

Bu dört değerlendirmenin yanında, Avrupa Komisyonu ayrıca yedi farklı alanda eylem planları önerdi. Bu yedi alan şu şekilde açıklandı;

 • Alanların kullanımı,
 • Su rezervlerinin restorasyonu,
 • Mali araç ve teşviklerin kullanımı (suyun ücretlendirilmesi ve vergilendirilmesi),
 • Etkili su kullanımına ilişkin hedeflerin belirlenmesi,
 • Su kaynaklarının yönetimine ilişkin yenilikçilik (kamu-özel sektör işbirliği),
 • Su politikasının geliştirilmesi için gerekli bilginin toplanması,
 • Sürdürülebilir su yönetiminin uluslararası boyutu.

Taslak, aynı zamanda Haziran 2012’de düzenlenecek olan Rio+20 Zirvesi’nin sonuçlarını da kapsayacak.