İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 OCAK 2012

REMIT 28 ARALIK 2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Avrupa Birliği Toptan Enerji Pazarının Bütünleşmesi ve Şeffaflığına İlişkin Tüzük (REMIT) 8 Aralık 2011 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlandıktan 20 gün sonra, 28 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe girdi.  Avrupa Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı‘nın (ACER) yeni çerçevenin izlenmesi ve takibinden sorumlu olacağı Tüzük, Avrupa Birliği toptan enerji pazarı ile ilgili pazar manipülasyonlarının ve rekabete ve dürüstlüğe aykırı şekilde alışverişin tanımını, bu konularla ilgili konulmuş açık ve kesin yasak ve kuralları ve yasakların ihlali durumunda muhtemel yaptırımları içeriyor.

Düzenleme çerçevesinde ülke bazında tüketicilerin özellikle doğalgaz ve elektrik pazarlarında bulunan şirketlerle ilgili daha açık ve şeffaf bilgilere sahip olarak tüketim kararlarını daha doğru ve tutarlı almaları, böylece AB içerisinde birbirine bağlı üye devletlerden herhangi birinde meydana gelebilecek pazar manipülasyonlarının önüne geçilerek enerji fiyatlarında istikrar sağlanması hedefleniyor.

REMIT kapsamında yapılan tanımlar Piyasa Suistimalleri Yönergesi’ne dayanıyor. Buna göre aşağıda belirtilen yedi davranış tarzı piyasa manipülasyonu olarak değerlendirilecek:

  1. Rekabete ve dürüstlüğe aykırı şekilde alışveriş: özellikle şirket sahipleri, yöneticileri ve çalışanları tarafından içeriden bilgi alınmak suretiyle yapılan alımlar ve satımlar.
  2. İçeriden bilgi aktarımı: şirket sahipleri, yöneticileri ve çalışanları tarafından toptan enerji pazarını doğrudan etkileyecek şekilde bir başka şirkete ya da kuruma kendi şirketi veya kurumu hakkında önemli bilgiler aktarmak, bu yolla pazarı yönlendirmek.
  3. İçeriden bilginin kaynağı: Pazarı yönlendirme konusunda bir kişiden diğerine doğrudan veya dolaylı aktarım.
  4. Yanlış ya da yanıltıcı aktarımlar: Pazarı üretici, tüketici ve fiyatı yönlendirme konusunda yapılan aktarımlar.
  5. Yönlendirme sonucunda fiyat pozisyonu almak, ticaret yapmak ya da başkalarını ticarete teşvik etmek, yönlendirmek.
  6. Hayali ticaret yapmak ya da başkalarını bu ticarete teşvik etmek, yönlendirmek.
  7. Yanlış ya da yanıltıcı bilgiyi tüm pazarı etkileyecek şekilde yaymak.

REMIT kapsamında ACER’ın, 6 ay içerisinde ülkelerin ilgili yasalarını nasıl değiştireceğini, şirket ve kurumların yeni düzenlemeye nasıl hazırlanacaklarını içeren bir kılavuz yayınlaması bekleniyor. 2013 yazında ise tüm Üye Devletlerin ilgili yasalarını değiştirmesi, verileri ve kayıt işlemlerini tamamlaması ve Ajansın yeni düzenlemeyi hayata geçirmesi öngörülüyor. Söz konusu düzenleme ile ilgili ayrıntılara http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:326:0001:0016:en:PDF internet sayfasından ulaşmak mümkün.