İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 OCAK 2012

AB ADALET DİVANI DAİMİ İKAMET İZNİ VERİLEBİLMESİNİN ŞARTLARINI BELİRLEDİ

Alman Federal İdare Mahkemesi iki Polonya vatandaşının açtıkları davada daimi ikamet izni verilmesinin koşullarına ilişkin olarak Adalet Divanı’ndan, sadece ulusal mevzuata uygun olarak ev sahibi ülkede geçirilen ikamet sürelerinin AB hukuku anlamında da yasal olarak tamamlanmış ikamet süreleri olarak kabul edilip edilemeyeceği ile AB’ye üye olmadan önce üçüncü ülke vatandaşı olarak geçirilen ikamet sürelerinin, daimi ikamet izni için gerekli olan beş yıllık sürenin hesabında dikkate alınıp alınamayacağı konularında karar vermesini istedi.

Divan verdiği kararda (C-424/10 ve C-425/10), AB vatandaşlarının üye ülkelerde serbest dolaşımını düzenleyen 2004/38 EC sayılı Direktif’te yer alan “yasal ikamet” kavramının tüm üye ülkelerde yeknesak bir şekilde yorumlanması gerektiğini ifade ederek, eğer ilgili kişi 2004/38 sayılı Direktif’te belirtilen diğer şartları karşılamıyorsa (örneğin ev sahibi ülkede istihdam edilme, tam sağlık sigortasına sahip olma) beş yıldan fazla ev sahibi ülkede “sadece o ülkenin mevzuatına uygun olarak” ikamet edilmesinin daimi ikamet hakkı talep edilmesi için yeterli olmayacağını belirtti. Divan, AB’ye üye olmadan önce o devlette geçirilen ikamet sürelerinin ise, yine 2004/38 sayılı Direktif’te yer alan şartları karşılaması kaydıyla, daimi ikamet izninin verilmesi için gerekli sürenin hesabına dahil edilmesi gerektiğine karar verdi.