İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 OCAK 2012

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Türk Gıda Kodeksi’nde; pestisitlerin maksimum kalıntı limitleri, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, gıda katkı maddeleri, hazırlama, mikrobiyolojik kriterler, bulaşanlar,  gıda ile temas eden maddeler ve gıda laboratuarlarının işleyişine ilişkin 10 adet yönetmelik 29 Aralık 2011 Tarihli ve 28157 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikler uyarınca, gıdalarda sadece tüketicinin sağlığı açısından herhangi bir güvenlik riski doğurmayan ve tüketiciyi yanıltmayan aroma vericiler veya aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılacak. Ayrıca, aroma vericileri içeren ürünlerin etiketleri tüketici tarafından kolayca anlaşılabilecek ve silinmeyecek şekilde düzenlenecek.

Gıdanın nitelikleri, doğası, kimliği, bileşimi, dayanıklılığı, menşe ülkesi ve imalat metoduna ilişkin bilgilerin doğruluğuna önem verilecek. Yerfıstığı, yağlı tohumlar, sert kabuklu meyveler, kuru meyveler, pirinç ve mısırın doğrudan insan tüketimine sunulmasında maksimum aflatoksin limitleri izlenecek.
Gıdayla temas eden madde ve malzeme üretiminde geri dönüştürülmüş plastikler kullanılamayacak.
Gıdaya doğrudan temas etmekte olan ve piyasaya arzında gıdayı dış etkenlerden koruyan lastik madde ve malzemeler bir kez kullanılacak, ancak su damacanaları, hijyen gerekliliklerinin sağlanması koşuluyla tekrar kullanılabilecek.