İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 OCAK 2012

IPA KAPSAMINDAKİ KARADENİZ HAVZASI PROGRAMI FİNANSMAN ANLAŞMASI BAKANLAR KURULU’NDA ONAYLANDI

20 Aralık 2011 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye'nin Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (European Neighborhood and Partnership Instrument- ENPI) Karadeniz Havzası Programı'na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2011 Yılı Finansman Andlaşması”, 30 Aralık 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği’nin programa katkısının azami 3 Milyon Avro olarak sabit kalacağı belirtildi.