İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 KASIM-6 ARALIK 2013

Yeni dönem LIFE 2014-2020 Programı onaylandı

AB’de çevre ve iklim konularında mali destek mekanizmasını sunan yeni dönem LIFE 2014-2020 Programı 5 Aralık 2013 tarihinde AB Konseyi tarafından onaylandı. Toplamda 3.4 milyar avro tutarında bütçeye sahip olan program, “çevre” ve “iklim” başlıkları altında önemli öncelikler sunuyor. Çevre başlığında öne çıkan öncelikler; kaynak verimliliği, doğa ve biyo-çeşitliliğin korunması ile çevre yönetimi olarak olacağı belirtiliyor. İklim alanında ise, iklim değişikliğinde uyum ve azaltım çalışmaları yanında iklim değişikliği yönetimi üzerine mali desteklerin sunulması amaçlanıyor.

Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde yeni program, 7’nci Çevre Eylem Programı ve Avrupa 2020 stratejilerini destekleyici nitelikte olacak.  Program, 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle başlayacak.