İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 KASIM-6 ARALIK 2013

AB BÜTÇESİNE NET KATKI YAPAN ÜLKELER İSVEÇ, DANİMARKA VE ALMANYA

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 2012 Mali Raporu’nda, AB’nin 2012 bütçesi kapsamında 135.6 milyar avronun Avrupa genelinde kullanıldığı ve özellikle araştırmacılar, öğrenciler, küçük ve orta boy işletmeler, şehir, bölge ve sivil toplum kuruluşlarının faydalandığı bildirildi.

2012 yılında AB bütçesi çerçevesinde büyüme, istihdam, araştırma ve eğitim alanlarına kaynak aktarıldığı görülüyor. Bütçeden ayrılan 9.6 milyar avro ile uyum fonu kapsamında 1274 km yol yapıldı ve 950 km tren hattı döşendi; araştırma ile ilgili yedinci çerçeve program kapsamında 7.8 milyar avro harcandı. 2012’de idari harcamalar bütçenin yüzde 6’sını oluşturdu. Bunların yanında, rapor AB’nin insani yardım alanında dünya lideri olmaya devam ettiğini ve AB sınırları ötesinde 90 ülkede 122 milyon kişinin bu yardımlardan yararlandığını ortaya koyuyor.

AB bütçesinin üye devletler arasındaki dağılımına gelince, Polonya 15.7 milyar avro ile başı çekiyor. Ardından İspanya ve Fransa geliyor. Polonya aynı zamanda uyum fonu kapsamında da en fazla AB kaynağı aktarılan ülke konumunda. Üye devletlerin faydalandığı AB fonları toplam milli gelir ile karşılaştırıldığında ise, Estonya, Letonya ve Litvanya’nın en fazla fon alan ülkeler olduğu görülüyor. Araştırma ve inovasyon alanında en fazla AB fonu kullanan ülke ise Almanya (ardından Fransa, İngiltere ve İspanya geliyor).

Tarım fonları açısından ise faydalanıcılar listesinde Fransa başı çekiyor; ardından Almanya, İspanya ve İtalya geliyor. Özgürlük, güvenlik ve adalet alanında Hollanda en büyük faydalanıcı konumunda iken, İtalya ve Belçika vatandaşlık başlığı kapsamında en fazla AB fonlarından yararlanan ülkeler olarak nitelendiriliyor.

Üye devletlerin AB bütçesine yaptığı net katkı açısından ise sıralama şu şekilde: İsveç, Danimarka ve Almanya. Net faydalanıcı ülkeler ise krizden en fazla etkilenen ülkeler olan Yunanistan, Portekiz ve İspanya oldu. 2012 yılında bütçeye net katkı yapan ekonomiler aynı zamanda en güçlü AB ekonomileri arasında yer alıyor. Bu ülkelerde refah ortalama yüzde 2,4 oranında artarken, net faydalanıcı olan ülkelerde sabit kaldı.