İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 KASIM-6 ARALIK 2013

Horizon 2020 Konsey’de onaylandı

AB’nin 2014-2020 dönemi için hazırlanan ve 7’nci Araştırma Çerçeve Programı’nın yerini alacak olan Horizon 2020 Programı, 3 Aralık 2013 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından onaylandı. Toplamda yaklaşık 7 milyar avro tutarında bütçeye sahip olacak program, AB’nin en kapsamlı araştırma ve inovasyon programı niteliğini taşıyor. Avrupa 2020 stratejileriyle de paralel nitelikte olan programın öncelikle bilimsel ve inovasyon çalışmaları çerçevesinde, AB’nin istihdam, teknoloji geliştirme ve ekonomik büyümeye ilişkin çalışmalarının en önemli parçalarından biri olması bekleniyor.

Konsey’in onay bilgisine http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/139875.pdf internet adresinden ulaşılabilir.