İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 KASIM-6 ARALIK 2013

Tek Denetim Mekanizması’nda işbirliği

AB Rekabet Edebilirlik Konseyi’nin 2 Aralık 2013 tarihindeki toplantısı sonucu AB Bakanlar Konseyi ile Avrupa Merkez Bankası arasında bankacılık Tek Denetim Mekanizması’nın geleceğine ilişkin işbirliği ve bilgi değişimi konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşmayı içeren mutabakat zaptı uyarınca Banka’nın Kasım 2014 tarihinde Avro Alanı’nda başlaması öngörülen 130 bankanın denetimine ilişkin olarak doğrudan bakanlara rapor vermesi gerekiyor. Avrupa Merkez Bankası bünyesinde kurulması öngörülen denetim kurulu başkanlığı, Avro Grubu toplantıları aracılığıyla kararları tartışacak ve Avro Alanı dışındaki üye ülkeler de tartışmalara katılabilecek.

Kasım 2014 tarihine kadar Merkez Bankası’nın Tek Denetim Mekanizması’nın uygulamaya geçirilmesine yönelik hazırlıklar için çeyrek dönemler itibariyle raporlar çıkarması bekleniyor. Söz konusu hazırlıklar, Banka’nın para politikası ve bankaların denetimi görevlerinin birbirinden ayrılması, ulusal ve AB kurumları arasında işbirliği ve Banka’nın karşılaştığı engellerin değerlendirilmesi ve doğrudan denetlenecek bankaların bilançolarının derinlemesine incelenmesini içeriyor. Anlaşma aynı zamanda banka denetim kurulu başkanının seçilme usullerini de kapsıyor.