İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 KASIM-6 ARALIK 2013

AB 2014-2020 AB Çok Yıllı Mali Çerçevesi kapsamında Doğu ve Güney Afrika’ya 7.5 milyar avro bütçe ayırmayı planlıyor

AB, 2014-2020 Mali Çerçevesi kapsamında Doğu ve Güney Afrika ile Hint Okyanusu’nda yer alan ülkelere kalkınma işbirliği için 7.5 milyar avro tutarında kaynak aktarmayı planlıyor. Kalkınmadan Sorumlu Komisyon Üyesi Andris Piebalgs’ın 3 Aralık 2013 tarihinde yaptığı açıklamada AB’nin Afrika, Karayip ve Pasifik ülkeleri ile ekonomik ortaklık anlaşması sağlanması konusunda sıkı bir pazarlık içerisinde olduğunu belirtti. Avrupa Kalkınma Fonu ile finanse edilecek olan 7.5 milyar avro değerindeki yardımın, yoksulluk sorunun çözümüne ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeye yönelik olarak, özellikle enerji, altyapı geliştirme ile kuraklık nedeniyle oluşan gıda krizleri ile mücadele alanlarında kullanılması öngörülüyor.

Son 20 yılda, bölgede yer alan ülkeler demokratikleşme sürecinde ve makro-ekonomik istikrarın sağlanması açısından gelişme göstermiş olsa da, yönetişim sorunlarının ve bölgede barışın ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin sorunların çözülmesi gerekliliği sürüyor. Bununla birlikte, söz konusu ülkelerde kalkınma için altyapının yetersiz kalması ve sanayinin zayıf temelli olmasıyla birlikte, rekabetçiliğin yeteri kadar gelişmemesi, bölgesel entegrasyon sürecini de olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.