İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 NİSAN 2014

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Geçtiğimiz hafta İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) gündeminde; İKV, OHIM, TPE işbirliği ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen “Sanayiciler ve Girişimciler için Marka ve Tasarım Uygulamaları Konferansı; Dünya Bankası’nın AB-Türkiye Gümrük Birliği Değerlendirme Raporu; İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’nın Türkiye Büyükelçileri ile yaptığı görüşmeler yer aldı.

İKV, OHIM ve TPE işbirliği ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle 7 Nisan tarihinde düzenlenen Sanayiciler ve Girişimciler için Marka ve Tasarım Uygulamaları Konferansı”na ev sahipliği yaptı. Açış konuşmasını İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın yaptığı konferansta, AB içerisinde Topluluk Markası ve Topluluk Tasarımı uygulamaları, ülkemiz marka ve tasarım tescil sistemine ilişkin bilgiler, sınai mülkiyet hakkı olarak marka ve tasarımların korunması ve ihlallerin önlenmesi konularının yanı sıra, markalaşma stratejileri ve sınai mülkiyet hakları yönetimi gibi konular, Türkiye ile AB kurum ve kuruluşları temsilcileri ve özel sektör temsilcileri tarafından ele alındı.

Dünya Bankası tarafından hazırlanan, Gümrük Birliği’nin kapsamının genişletilmesinin faydalarına değinen Gümrük Birliği’ne ilişkin rapor, İKV’nin gündemindeki bir diğer önemli gelişme oldu. Söz konusu rapor, 8 Nisan’da İstanbul’da TOBB’un işbirliğinde düzenlenen bir tanıtım toplantısı ile açıklandı. İKV’nin konuya ilişkin görüşünü de bu bültenimizde bulabilirsiniz.

İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, toplantı panelinde söz konusu raporun tespitlerini değerlendirildi. Raporda gümrük birliğinin işleyişi ile ilgili sıkıntılara çözüm önerileri ile birlikte gümrük birliğinin kapsamının genişletilmesi konusunun bütüncül bir yaklaşım ile ele alınmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Başkan Vardan, gümrük birliğinin ihracatın gelişmesine, ürün kalitesinin artmasına ve Türk sanayisinin rekabet gücünü ilerletmesine neden olduğunu belirtmekle birlikte, gümrük birliğinin asimetrik yapısından kaynaklanan sorunların da vakit kaybetmeden çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Bunun yanı sıra İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan, AB konularında tüm yetkililerle görüşmeler kapsamında 10 Nisan 2014 tarihinde Almanya Büyükelçisi Eberhard Pohl, Fransa Büyükelçisi Laurent Bili, İngiltere Büyükelçisi Michael Moore ve İtalya Büyükelçisi Gianpaolo Scarante ile birer görüşme gerçekleştirdi. İKV ve AB üyesi devletlerin temsilcilikleri arasında işbirliği ve ortak faaliyetler gerçekleştirilmesi üzerinde durulan görüşmelerde ayrıca, Türkiye’nin reform sürecine hız vereceği düşünülen yargı ve temel haklar ile adalet ve özgürlük ve güvenlik konularını içeren fasıllar ele alındı.

Geçtiğimiz hafta, Türkiye’nin AB’ye ilişkin gündeminde ise; AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Brüksel ve Strasbourg’a ziyaretleri; AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu toplantısı, Bağımsız Türkiye Komisyonu’nun yayımladığı “Avrupa’da Türkiye: Değişimin Kaçınılmazlığı” başlıklı üçüncü Türkiye raporu yer aldı.

10-11 Nisan tarihlerinde, AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel ve Strasbourg’a resmi ziyaretlerde bulundu. Her iki ziyaret, Türkiye’nin son gelişmeler nedeniyle AB yetkilileri tarafından sıklıkla eleştiriye mazur kaldığı bir dönemde ve 2014 yılının Türkiye tarafından “AB Yılı” olarak ilan edilmesi nedeniyle önem taşıyor.

Öte yandan, Bağımsız Türkiye Komisyonu 7 Nisan’da “Avrupa’da Türkiye: Değişimin Kaçınılmazlığı” başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda ele alınan konuların başında Türkiye’nin demokratikleşme süreci ile Türkiye-AB ilişkilerindeki mevcut koşullar kapsamlı olarak ele alınıyor.

Geçtiğimiz hafta AB’nin gündeminde ise; AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı; Avrupa Komisyonu’nun, Ukrayna Destek Grubu oluşturma kararı; Almanya’da gündeme gelen çifte vatandaşlık yasası ile İran ile yapılan nükleer müzakerelerinin üçüncü turu yer aldı.

AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (Gymnich), 4-5 Nisan 2014 tarihlerinde AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı üstlenen Yunanistan’ın ev sahipliğinde Atina’da gerçekleştirildi. Toplantıda ele alınan konuların başında AB’nin komşularıyla ve stratejik ortaklarıyla ilişkileri, Ukrayna krizi ve Kırım’ın ilhakının ardından Rusya ile ilişkiler yer aldı.

Avrupa Komisyonu, 9 Nisan 2014 tarihinde bir “Ukrayna Destek Grubu” oluşturma kararı aldı. Destek Grubu, Komisyon’un Ukrayna’ya sağlayacağı desteğe yön vermenin ve kılavuzluk etmenin yanı sıra, Üye Devletlerden uzmanlığına başvurulmasına ve uluslararası finans kuruluşları da dâhil olmak üzere diğer destekçilerle koordinasyonun artırılmasına yardımcı olacak.

Bunun yanı sıra, Almanya, orada yaşayan yaklaşık 30 milyon Türk kökenli vatandaşı yakından ilgilendiren yabancı kökenli gençlerin çifte vatandaş olmasını sağlayacak yasa tasarısını 8 Nisan 2014 tarihinde onayladı. Tasarıya göre ancak Almanya’da doğan ve 21 yaşına kadar Almanya’da en az 8 yıl yaşamış olan veya 6 yıl okula gitmiş olan gençler çifte vatandaşlık hakkı kazanıyorlar.

İran ile Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya’nın oluşturduğu P5+1 ülkeleri arasında İran'ın nükleer sorununa kapsamlı çözüm bulunması amacıyla yürütülen müzakerelerin üçüncü turu 8-9 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Tüm okuyucularımıza iyi bir hafta dilerken İKV Dergisi’nin Mart sayısına internet sitesi üzerinden de ulaşabileceğinizi hatırlatırız.