İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 NİSAN 2014

“SANAYİCİLER VE GİRİŞİMCİLER İÇİN MARKA VE TASARIM UYGULAMALARI KONFERANSI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Avrupa Birliği İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) işbirliği ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen “Sanayiciler ve Girişimciler için Marka ve Tasarım Uygulamaları Konferansı”, 7 Nisan 2014 tarihinde İKV’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Konferansta, AB içerisinde Topluluk Markası ve Topluluk Tasarımı uygulamaları, ülkemiz marka ve tasarım tescil sistemine ilişkin bilgiler, sınai mülkiyet hakkı olarak marka ve tasarımların korunması ve ihlallerin önlenmesi konularının yanı sıra, markalaşma stratejileri ve sınai mülkiyet hakları yönetimi gibi konular, Türkiye ile AB kurum ve kuruluşları temsilcileri ve özel sektör temsilcileri tarafından ele alındı.

Açış konuşmasını İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın yaptığı konferansta, İKV Başkanı Vardan sanayici, iş adamı ve toplumun pek çok kesimini ilgilendiren fikri ve sınai mülkiyet haklarının önemini vurguladı. İKV Başkanı Vardan, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna sıçramak durumunda olduğunu ve bu bağlamda da, ihracatta yüksek katma değerli ürünlerin oranını artırmak zorunda olduğuna dikkat çekti. Ürünlerini marka haline getiremeyen, tasarım üretemeyen, inovasyon ve Ar-Ge’ye yatırım yapmayan firmaların küresel rekabette geri kalmaya mahkûm olduklarını belirten İKV Başkanı Vardan, günümüzde sadece bilim ve teknoloji üretmenin yeterli olmayacağını, üretilenlerin koruma altına alınması gerektiğini, bunun da fikri ve sınai mülkiyet haklarının titizlikle korunduğu bir ülke olmakla mümkün olabileceğini belirtti.

İKV Başkanı Vardan, markalaşma ve fikri, sınai mülkiyet hakları konusunda KOBİ’lerin geneli bağlamında konunun anlaşılabilmiş olduğunu düşünmediğini, sınai mülkiyet hakları kapsamında öne çıkan patent, ticari markalar, endüstriyel tasarımlar ve coğrafi işaretler gibi konularda bilgi sahibi olmayan KOBİ’ler ve bireysel girişimcilerin yeterli büyüme sağlayamayacağına vurgu yaptı. Başkan Vardan, 2013 yılında hazırlanan İlerleme Raporunda AB’nin, fikri mülkiyet haklarının korunmasının faydaları hakkında toplumu ve iş dünyasını bilgilendirme amaçlı çeşitli kampanyaların düzenlenmesi ve paydaşlar ile kamu kurumları arasında daha etkin bir işbirliğinin sağlanmasını Türkiye’ye tavsiye etmekte olduğunu hatırlattı.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının her geçen gün daha önemli rol oynadığını belirten İKV Başkanı Vardan, Türkiye’nin 2023 hedefleri için tasarım üreten, inovasyon ve Ar-Ge’ye yatırım yapan, orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna sıçraması ve ihracatta yüksek katma değerli ürünlerin oranını attıran bir ülke konumuna gelmesini gerektiğini savundu. KOBİ’lerin gerekli bilgiye sahip olmadıklarını açıklayan İKV Başkanı Vardan 2013 Türkiye İlerleme raporunda AB’nin fikri mülkiyet hakları korunmasının faydaları hakkında toplumu ve iş dünyasının bilgilendirilme hususuna değindiğini söyledi. Konuşmasına yapılması gereken önceliklere değinerek devam eden İKV Başkanı Vardan, toplumun fikri mülkiyet hakkında bilinçlenmesini, hükümetin konuyla ilgili yasal düzenlemeler yapmasını, hukuki düzenlemelerin hızla uygulamaya geçmesini, Türkiye’nin TTIP gibi yeni nesil STA’lar dışında tutulmaması gerektiğini ve bu düzenlemelerle oluşacak sisteme firmaların bir an önce adapte olması gerektiğini belirtti. Konferansa ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.