İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 NİSAN 2014

AB-TÜRKİYE ODALAR FORUMU TOPLANTISI BRÜKSEL’DE YAPILDI

AB-Türkiye Odalar Forumu (ETCF-2) tarafından düzenlenen konferansa AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu ve EUROCHAMBRES (Avrupa Odalar Birliği) Başkan Yardımcısı ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmacı olarak katıldı. Konferansta, Türkiye'de 3700, AB'de 1700 firmayla yapılan anketin sonuçları açıklandı.

Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenen konferanstaki konuşmasında, hükümetin reform kararlılığını vurgulayarak, AB'nin yeni fasılları müzakerelere açmasını beklediklerini dile getirdi. Çavuşoğlu, Ukrayna krizi nedeniyle enerjide Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmaya çalışan AB'nin, Türkiye ile enerji faslını açmakta isteksiz davrandığını söyledi. AB Bakanı her iki taraftaki işletmelerin çoğunluğunun Türkiye'nin AB entegrasyonuna desteğinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, ekonomik ilişkilerin kamuoyundaki algıyı olumlu etkilediğini ifade etti.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada AB’nin genişleme sürecine değindi ve genişlemenin AB'ye yük getirmediğini, tam aksine büyük ekonomik fırsatlar sunduğunu belirterek, gelecek ay yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde genişleme taraftarlarının güçlenmesi dileğinde bulundu.?

Hisarcıklıoğlu, AB ve Türk şirketlerinin birlikte hareket etmeleri halinde Ortadoğu, Orta Asya, Afrika ve diğer pazarlarda çok daha başarılı olacaklarını söyledi. M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının vize sorununun artık aşılmasını ve AB'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının haksız rekabete neden olmaması için Gümrük Birliği'nin revize edilmesini beklediğini ifade etti.

Eurochambers Genel Sekreteri Arnaldo Abruzzini de Türkiye-AB ilişkilerinin güçlü ve derin ekonomik entegrasyona dayandığını belirterek, "Gümrük Birliği'nin başarısı inkar edilemez fakat modernize edilmeli, işleyişi iyileştirilmeli ve kapsamı genişletilmelidir" çağrısında bulundu.

AB-Türkiye Odalar Forumu'nun araştırmasına göre, Türk işletmelerin yüzde 75'i AB üyeliğini desteklerken, 10 yıl içinde üyelik bekleyenlerin oranı yüzde 51'de kalıyor. Türk şirketlerinin yüzde 28'i üyeliğin asla gerçekleşmeyeceğini düşünüyor. Avrupalı işletmeler Türkiye'nin üyeliği konusunda daha iyimser. Ankete göre, AB'deki şirketlerin sadece yüzde 8'i Türkiye'nin asla üye olmayacağı görüşündeyken 10 yıl, içinde üyelik bekleyenlerin oranı yüzde 55'e ulaşıyor. Avrupalı işletmelerden Türkiye'ye ihracat ya da yatırım yapanların yüzde 37'si üyelik konusunda lobi yaparken, Türk pazarına henüz girmemiş şirketlerde bu oran yüzde 7'ye iniyor. TOBB ve EUROCHAMBRES tarafından yürütülen ETCF projesi ile Türk ve AB Odaları arasında karşılıklı bilgi, diyalog ve uzun vadeli işbirliği geliştirilerek Türk ve Avrupa iş dünyalarının entegrasyonunun artırılması amaçlanıyor.