İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 NİSAN 2014

AVRUPA KOMİSYONU, UKRAYNA DESTEK GRUBU OLUŞTURMA KARARI ALDI

Avrupa Komisyonu, 9 Nisan 2014 tarihinde bir “Ukrayna Destek Grubu” oluşturma kararı aldı. Destek Grubu, Komisyon’un Ukrayna’ya sağlayacağı desteğe yön vermenin ve kılavuzluk etmenin yanı sıra, Üye Devletlerden uzmanlığına başvurulmasına ve uluslararası finans kuruluşları da dâhil olmak üzere diğer destekçilerle koordinasyonun artırılmasına yardımcı olacak.

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle’nin koordine edeceği Destek Grubu, Komisyon Başkanı José Manuel Barroso ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’a bildirimde bulunacak ve ilgili politika alanlarından sorumlu Komisyon Üyelerinin katkılarına başvuracak.

Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso, Komisyon’un Ukrayna’ya uzun vadede destek vermeye kararlı olduğunu ifade etti. Komisyon’un Ukrayna’ya önümüzdeki birkaç yıllık dönemde 11 milyar avro destek taahhüdünde bulunduğunu kaydeden Barroso, AB ile ortaklık yolunda Ukrayna halkının özgür ve demokratik seçimini ortaya koyan Ortaklık Anlaşması’nın siyasi bölümünün imzalandığını belirtti. Destek Grubu oluşturulması kararının, Ukraynalı yetkililerin ülkenin istikrara kavuşturulması yolunda siyasi ve ekonomik reformları hayata geçirmek üzere gerekli desteğe sahip olduğunun sağlayacağını ifade etti. Barroso, ortak hedeflerinin demokratik, bağımsız ve müreffeh bir Ukrayna olduğunu vurguladı.

Destek Grubu, kısa vadede yani 2014 yılının sonuna kadar Ukrayna makamları ile aşağıdaki öncelikler dâhilinde teknik yardımın belirlenmesi ve koordine edilmesine destek verecek:

--Ülkede kırılgan mali, ekonomik ve siyasi durumun istikrara kavuşturulması;

--Büyümenin hızlandırılması için gerekli reformların planlanması ve hayata geçirilmesi;

--Reform önceliklerinin belirlenmesi ve AB ile Ortaklık Anlaşması ve Vize Serbestliği Eylem Planı’nda ilerlenmesi için gerekli reformlara öncelik verilmesinin sağlanması.

Orta vadede, yani 2015 yılı itibarıyla Destek Grubu’nun öncelikli hedefi, Ukrayna’ya kapsamlı reform programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında destek verilmesi olacak.

İdari açıdan Avrupa Komisyonu’nun Kalkınma ve İşbirliği Genel Müdürlüğü’ne (DG DEVCO) bağlı olacak Brüksel merkezli Destek Grubu’nun personeli, gerektiğinde Ukrayna’ya ziyaretler gerçekleştirebilecek. Ukrayna, Ortaklık Anlaşması’nın uygulanması, reformların hayata geçirilmesi ve gerekli ulusal yapı ve mekanizmaların kurulmasını izlemek üzere merkezi bir koordinasyon mekanizması kurmaya davet edilecek. Bunun yanında, mali desteğin koordine edilmesi ve yardımların belirlenen öncelikler dâhilinde kullanılması için bir platform kurulacak. Başında Komisyon’un Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Peter Balas’ın bulunduğu Destek Grubu’nun çalışmaları, Komisyon Başkanı’nın kararı ile Gürcistan ve Moldova’yı kapsayacak şekilde genişletilebilecek.