İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 NİSAN 2014

İlk AB ulaştırma skor tahtası yayımlandı

Avrupa Komisyonu, 10 Nisan 2014 tarihinde Üye Devletlerin ulaştırmaya ilişkin 22 kategorideki performanslarını değerlendiren AB Ulaştırma Skor Tahtası’nı yayımladı. Ulaştırma Skor Tahtası’na göre, Hollanda ve Almanya 11 kategoride en iyi performansa sahip olurken, bunları İsveç, İngiltere ve Danimarka takip etti.

Komisyon tarafından yapılan açıklamaya göre, AB Ulaştırma Skor Tahtası, Eurostat, Avrupa Enerji Ajansı, Dünya Bankası ve OECD başta olmak üzere birçok farklı kaynaktan alınan veriler temelinde hazırlandı. AB Ulaştırma Skor Tahtası ile Üye Devletlerin ulaştırma alanındaki performanslarının farklılığı konusundaki genel tablonun kamuoyuyla paylaşılması, eksikliklerin yanı sıra yatırım ve politika önceliklerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Avrupa Komisyonu’nun Ulaştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Siim Kallas konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Skor Tahtası’nın ulaştırma sistemlerinin daha etkin, kullanıcı dostu, temiz ve güvenli hale getirilmesi yolunda hangi aşamada olduklarını gösteren önemli bir araç olduğunu ifade etti. Kallas ayrıca Skor Tahtası’nın mevcut tabloyu gözler önüne sermenin yanında, Üye Devletler için bir referans noktası ve birlikte çalışmak için bir ilham kaynağı olduğunu kaydetti.

Skor Tahtası, ulaşım metoduna (karayolu, demiryolu, deniz taşımacılığı veya havayolu) veya aşağıdaki kategorilere ilişkin veriler içeriyor:

--Tek Pazar

--Altyapı

--Çevresel etki

--Güvenlik

--AB mevzuatının içselleştirilmesi

--AB hukuku ihlali

--İnovasyon ve araştırma

--Lojistik

Skor Tahtası’na ülkeye özel istatistikler de eşlik ediyor. Üye Devletlerin Skor Tahtası kapsamındaki kategorilerdeki performansları hakkında ayrıntılı bilgiye http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-277_en.htm internet adresinden ulaşılabilir.

Skor Tahtası kapsamında hazırlanan tablo hangi Üye Devletin belirlenen kategorilerde kaç kez en yüksek ve en düşük performansı sergilediğini gösteriyor. Genel skor ise pozitif skorun, negatif skorun birbirinden çıkarılması yoluyla hesaplanıyor. En iyi performansı gösteren Üye Devletler yeşil ile, en zayıf performansı gösteren Üye Devletler ise kırmızı ile işaretleniyor.