İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 NİSAN 2014

TÜİK araştırmasına göre illerin AB üyeliğine yönelik tutumları

TÜİK tarafından 2003 yılından beri yapılan Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2013 yılında ilk kez il düzeyinde gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında, Türkiye genelinde 125 bin 720 haneye gidilerek, 18 ve daha yukarı yaştaki 196 bin 203 birey ile yüz yüze görüşme yapıldı. Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında yüzde 59 olarak tahmin edildi. Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranının en yüksek olduğu il, yüzde 77,7 ile Sinop ili oldu. Sinop’u sırasıyla takip eden iller; yüzde 76,4 ile Afyonkarahisar ve yüzde 75,9 ile Bayburt oldu. Mutlu olduğunu beyan eden birey oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 42 ile Tunceli olduğu gözlendi. Türkiye genelinde bireylerin yüzde 77’si kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan etti. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranının en yüksek olduğu ilk 3 il yüzde 86 ile Balıkesir, yüzde 85,8 ile Isparta ve yüzde 85,5 ile Bolu oldu. Bu oranın en düşük olduğu 3 ilin ise, yüzde 64 ile Diyarbakır, yüzde 67,2 ile Tunceli ve yüzde 69,6 ile Düzce olduğu görüldü.

Araştırmada AB’ye yönelik tutumlar da ölçüldü. Sonuçlara göre, Türkiye genelinde AB üyeliğinin birey yaşamına olumlu etkisinin olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 37,1 olarak gerçekleşti. Bu oranın en yüksek olduğu il yüzde 75,9 ile Hakkari, en düşük olduğu il ise yüzde 18,1 ile Burdur oldu. En yüksek oranın saptandığı Hakkari’yi yüzde 62,5 ile Adıyaman ve yüzde 60,4 ile Kahramanmaraş takip etti. En düşük oranın görüldüğü Burdur’u ise, yüzde 20,7 ile Manisa ve yüzde 21,6 ile Osmaniye izledi.

Türkiye genelinde AB üyeliği için referandum yapılması durumunda üyelik yönünde oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 46,5 olarak gerçekleşti. Bu oranın en yüksek olduğu il yüzde 78,1 ile Hakkari, en düşük olduğu il ise yüzde 23 ile Şırnak oldu.En yüksek oranın görüldüğü Hakkari’yi yüzde 67,4 ile Adıyaman ve yüzde 63,7 ile Kahramanmaraş takip etti. En düşük oranın gerçekleştiği Şırnak’ı ise yüzde 26,5 ile Burdur ve yüzde 28,5 ile Manisa izledi.