İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 NİSAN 2014

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Bu hafta İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) gündeminde İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın “20’nci Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nda” (ICCI 2014) yaptığı açılış konuşması, Serbest Ticaret Anlaşmalarını (STA) izlemek ve analiz etmek üzere oluşturulan “STA Bilgi ve Kapasite Merkezi” ve “Avrupa 2020 Stratejisi” adlı yeni yayın yer aldı.

İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde düzenlenen 20’nci Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nın ilk gününde bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Konuşmasında enerji politikasını ve gündemdeki ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri perspektifinden ele alan İKV Başkanı Vardan, Ukrayna krizinin enerji arz güvenliği konusunda Türkiye’nin AB için ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret etti.

İKV bünyesinde oluşturulan STA Bilgi ve Kapasite Merkezi, özel sektörde STA’lar ile ilgili bilgi üretmeyi, analizler yapmayı ve STA’ların iş dünyası ve çeşitli sektörler üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlıyor. Merkez’in 21 Nisan’da yapılan ilk toplantısında, STA’lar ve özellikle Trans Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’na ilişkin yapılan çalışmaların koordinasyonunun sağlanması ve bu alanda Türkiye genelinde bilgi ve kapasitenin oluşturulması ve geliştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

İKV Kıdemli Uzmanı Selen Akses tarafından kaleme alınan “Avrupa 2020 Stratejisi” başlıklı yayında (İKV Yayın No: 267) söz konusu stratejinin ana hatları ve hedefleri hakkında kapsamlı bilgiler yer alıyor.Bu yayında, Avrupa Komisyonu’nun 2020 yılına kadar öngördüğü önlemlerin ana hatları ve hedefleri hakkında bilgilere sunularak, söz konusu alanlarda önlemlerin alınmasına neden gereksinim duyulduğuna ışık tutmaya çalışılıyor. Sürecin daha iyi anlaşılabilmesi için ayrıca Lizbon Stratejisi’nin hedefleri ve sonuçlarına da kısaca değinilen bu yayında, Lizbon Stratejisi’nden Avrupa 2020 Stratejisi’ne uzanan sürecin bir değerlendirilmesi yapılıyor.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği’nin (AB) gündeminde, Cenevre anlaşmasının uygulanmaması nedeniyle, AB ve ABD yetkililerinin Rusya ve Ukrayna’ya yönelik uyarıları ile Polonya Başbakanı Donald Tusk tarafından yapılan AB’de “enerji birliği” önerisi yer aldı.

17 Nisan 2014 tarihinde Cenevre’de bir araya gelen AB, ABD, Ukrayna ve Rusya arasında sağlanan anlaşmaya rağmen, Ukrayna’da gerilim tırmanmaya devam ediyor. Son gelişmeler, Ortak Cenevre Bildirisi’nde yer alan hususlara hem Rusya hem de Ukrayna tarafının uymadığını gösterdi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, 24 Nisan’da tüm tarafların Cenevre anlaşmasının maddelerinin uygulanmasıyla yükümlü olduklarını hatırlattı.

Öte yandan, Ukrayna krizi AB’nin Rusya’ya olan enerji bağımlılığı konusunu tekrar gündeme taşıdı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, AB içinde doğalgaz temininin güvence altına alınması ve Rusya’ya olan bağımlılığın giderilmesi amacıyla “enerji birliği” oluşturulması önerisinde bulundu. Öneriye mesafeli yaklaşan Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Gunther Oettinger, Ukrayna krizinin Rusya ve AB arasındaki enerji anlaşmalarını olumsuz etkilemeyeceğini görüşünü dile getirdi.

Türkiye’nin gündeminde ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 1915 olayları hakkında “hayatlarını kaybeden Ermeni vatandaşların huzur içinde yatmalarını dilediği ve torunlarına taziye dileklerini ilettiği” açıklamasına ilişkin olarak, AB ve ABD yetkililerinin olumlu değerlendirmeleri yer aldı.

Tüm okuyucularımıza iyi bir hafta diliyoruz.