İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 NİSAN 2014

İKV BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN ICCI 2014 KONGRESİ’NDE AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI

İKV Yönetim Kurulu Başkanı Õmer Cihad Vardan, 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde düzenlenen “20’nci Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı”na (ICCI 2014) katılarak, bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız’ın törenle açtığı ICCI 2014’te yaptığı konuşmasında İKV Başkanı Vardan enerji politikasını ve gündemdeki ilişkileri Türkiye-AB ilişkileri perspektifinden ele aldı.

Konuşmasında Ukrayna krizini değerlendiren İKV Başkanı Vardan, bu durumun enerji arz güvenliğinin aslında ne kadar hassas bir dengede olduğunun görülmesine neden olduğuna dikkat çekerek Türkiye’nin AB için ne denli önemli olduğunu bir kez daha ve net bir şekilde görüldüğünü vurgulamıştır. “Tüm bu toz dumanın arasında net olarak şunu söyleyebiliriz: Ortaya çıkan durum, hem Türkiye’nin hem de AB’nin enerji güvenliği açısından, TANAP’ın ve Türkiye-Yunanistan sınırından başlayacak TAP projesinin önemini artırmıştır. Önümüzdeki dönemde kaynak ve rota çeşitlendirmesine gideceği görülen AB’nin öncelikli projeleri için Türkiye’nin rolü ve önemi ortadadır.” ifadeleriyle sözlerini sürdüren İKV Başkanı, Türkiye’nin kendi artan enerji ihtiyaçlarını da dikkate alarak bölgesindeki ülkelerle enerji alanında diyaloğunu ve işbirliğini geliştirmek üzere attığı adımlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunmuştur.

Doğu Akdeniz’de, İsrail ve Güney Kıbrıs’taki özellikle doğal gazla ilgili gelişmelerin Türkiye açısından kayıtsız kalınamayacak kadar önemli olduğunu söyleyen İKV Başkanı Birleşmiş Milletler çatısı altında yeniden başlayan Kıbrıs müzakerelerinin olumlu sonuçlanmasının bölgedeki tüm aktörler açısından enerji alanında daha kazançlı ortaklıklara zemin hazırlayacağına dikkat çekti. .

İKV Başkanı Vardan’ın konuşmasında altını çizdiği üçüncü husus Avrupa Parlamentosu’nun kabul ettiği Türkiye raporunda da vurgulanan ülkemizin zengin yenilenebilir enerji potansiyeli, bu potansiyelden azami ölçüde yararlanmanın sadece enerji arz güvenliğine değil aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlaması, yeni yatırım ve yeni istihdam alanlarının oluşumuna zemin hazırlaması oldu. Vardan enerjisinin çoğunu ithal etmekte olan Türkiye’nin, AB ülkelerindeki standartlarda tanımlandığı gibi enerjinin verimli kullanılması hususundaki gayretlerinin önemine de işaret etti.

Enerji başlığı altında, AB müktesebatına uyum çalışmaları büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü belirten İKV Başkanı “Özellikle enerji piyasalarının liberalleşmesi alanında bugün gelinen noktanın çok daha ileriye taşınacağı yönünde bizatihi Sayın Bakanımızın söylemleri, Türkiye’nin kararlılığının göstergesidir” diye konuştu.

Konuşmasının son gündem maddesi olarak, enerji alanındaki yatırımlara ayıran İKV Başkanı Vardan, AB ile olan müzakere sürecinde hala bazı başlıkların açılamamış olmasının bu yatırımların ülkemize akmasında engel teşkil ettiğini belirtti. Her iki taraf için de kazançlı olduğu aşikâr olan bazı başlıkların müzakerelere açılamayışının, Türkiye’nin eksiklikleri yüzünden değil, GKRY’nin tek taraflı blokajından kaynaklandığına dikkat çeken Vardan, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Almanya Şansölyesi Merkel gibi önde gelen AB liderlerinin yanı sıra pek çok AB Kurumu temsilcisinin enerji başlığı ile birlikte 23. ve 24. başlıkların açılması gerektiğini dile getirdiklerini hatırlattı.

“Zaman, sözle dile getirdiklerimizi eyleme dökme zamanıdır. Zaman, siyasi iradeyi net biçimde ortaya koyarak GKRY blokajının aşılması için çaba gösterme zamanıdır. O halde zaman, gecikmeksizin başta enerji başlığı olmak üzere bloke edilen başlıkların müzakerelere açılması zamanıdır” sözleriyle AB’deki muhataplarımıza seslenen Ömer Cihad Vardan, bu yolda yürürken elde edilen kazanımların hepimizin ortak kazancı olacağını söyledi.

Enerji alanında AB müktesebatına uyum konusunda atılan adımların, sadece ülkemizi AB üyelik hedefine bir adım daha yaklaştırmakla kalmadığını, aynı zamanda istikrarlı, rekabetçi, iyi işleyen bir piyasa ekonomisi olarak Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar nezdinde cazibesini de artırdığı tespitiyle konuşmasını sonlandıran İKV Başkanı tüm siyasi engellere rağmen, AB üyelik hedefi yolunda kararlılıkla yürümeye devam edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Vardan’ın ICCI 2014 Konferansı’nda yaptığı açış konuşmasının tamamına;

http://www.ikv.org.tr/icerik.aspkonu=haberler&baslik=%DDKV%20BA%DEKANI%20ICCI%202014%20KONFERANSINDA%20KONU%DETU&id=3650 

internet sayfasından ulaşmak mümkündür.