İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 NİSAN 2014

Eurobarometre anketi: AB’de çalışma koşulları kötüleşiyor

Eurobarometre’nin 24 Nisan tarihinde yayınladığı ve 28 AB üyesi ülkede 26 bin 571kişiyle yapılan anket sonuçlarına göre, Avrupalı çalışanların yüzde 53’ü kendi ülkelerindeki çalışma koşullarından memnun olduklarını belirtirken, yüzde 57’si çalışma koşullarının son beş yılda kötüleştiğini düşünüyor. Araştırmaya göre, çalışma koşullarından memnuniyet oranı AB Üye Devletleri arasında da büyük farklılıklar gösteriyor.

Söz konusu anket şu sonuçları ortaya koyuyor:

-- Danimarka, Lüksemburg, Finlandiya ve Hollanda’daki katılımcıların yüzde 80’inden fazlası ülkelerindeki genel çalışma koşullarını iyi buluyorlar. Kendi işlerindeki çalışma koşullarından tatmin olanların oranında ise yine Danimarka başı çekiyor (yüzde 94), onu Finlandiya (yüzde 89) ve İngiltere ve Estonya takip ediyor (yüzde 88).

-- Ülke çapında çalışanların çalışma koşullarından en az tatmin oldukları ülke ise Yunanistan (yüzde 16). Yine Yunanistan, çalışanların kendi işlerinin çalışma koşullarından memnun olma oranı olarak yüzde 50’nin altında kaldığı (yüzde 38) tek AB ülkesi.

-- Yunanistan’dan sonra ülke çapında çalışma koşullarından memnuniyet oranının en düşük olduğu ülkeler sırasıyla, Hırvatistan (yüzde 18), İspanya (yüzde 20), İtalya (yüzde 25), Bulgaristan (yüzde 31), Slovenya, Portekiz ve Romanya (yüzde 32), Slovakya (yüzde 36) ve Polonya (yüzde 38).

-- Stres ankete katılanlar tarafından çalışma yaşamında en önemli risk olarak algılanıyor (yüzde 53). Buna ek olarak iş yükü, çalışma barışı ve uzun çalışma süreleri (günde 13 saatten fazla) konularındaki memnuniyetsizlik, görevlere ilgisizlik veya haftalık ya da yıllık izin dönemlerinin yetersizliği gibi konulara oranla daha yaygın.

-- İş-yaşam dengesi açısından ankete katılanların yüzde 40’ı kendilerine esnek çalışma düzenlemeleri yapma olanağının sunulmadığını belirtiyor.

-- İş sağlığı ve güvenliği açısından ise katılımcıların yüzde 30’undan azı, işyerlerinde, örneğin nanoteknolojilerin ya da biyoteknolojinin sebep olduğu gelişmekte olan risklere veya yaşlı ve kronik hastalığı olan çalışanlara karşı gerekli önlemlerin alındığını söylüyor. Yine bu alanda stres ile birlikte işyerlerindeki zayıf ergonomik araç ve gereçler, rutin hareketler ve yorucu pozisyonlar (yüzde 28) ve günlük düzenli olarak ağır eşya kaldırılması veya taşınması (yüzde 24) en önemli risk algısına sahip konular.

Avrupa Komisyonu’nun İstihdam, Sosyal İşlerden Sorumlu Üyesi László Andor, çalışmanın, AB içinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi için önemli bir gösterge olduğunu açıklıyor. Sonuçlara etki eden faktörler; krizin etkisiyle sosyo-ekonomik etkenler, sosyal diyalog bozukluğu, sosyal politikalar ve iş hukukundaki eksik düzenlemeler olarak gösteriliyor.

Eurobarometre’nin anket sonuçlarının 28 Nisan’da yapılacak çalışma koşulları alanında AB eyleminin bugününün ve geleceğinin tartışılacağı konferans için önemli bir veri kaynağı olacağı belirtiliyor.