İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 NİSAN 2014

Uluslararası Şeffaflık Örgütü AB’yi yolsuzlukla mücadele konusunda eleştirdi

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International), 24 Nisan tarihinde yayımladığı AB kurumlarıyla ilgili raporda, söz konusu kurumların yolsuzlukla mücadele yöntemlerinin yetersiz kaldığını savunarak, AB’yi yolsuzluğa karşı kayıtsız kaldığı gerekçesiyle eleştirdi. AB kurumlarının bütünlüğüne ilişkin ilk rapor olma özelliğini taşıyan Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün bu raporu, lobi kayıtları, kurumlarda yönetimle ilgili bir usulsüzlüğü iç ve dış kaynaklara duyuran kişilerin korunması, ve kapalı kapılar ardında yapılan toplantılar gibi önemli hususları ele alıyor.

Raporda, şeffaflık konusunda da ciddi sorunların olduğu, mevcut sorunların ileride yolsuzluk skandallarının artmasına sebep olabileceği yer alıyor. Raporda ayrıca Brüksel’de de yolsuzluk ve çıkar çatışmalarına karşı ciddi bir kayıtsızlığın olduğu belirtiliyor. Rapor aynı zamanda, AB yasalarının önemli bir kısmının özellikle üst düzey diplomatlar ile milletvekillerinin katıldığı, gizlilik altında yürütülen toplantılarda görüşüldüğüne işaret ederek, bu toplantılarda konuşulan konuların kayıt altına alınmaması ve sonrasında kamu ile paylaşılmaması sebebiyle şeffaflık konusunda büyük sıkıntıların yaşandığının altını çiziyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, raporun hazırlanma sürecinde işbirliği içerisinde bulunmayan Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere, Avrupa kurumlarına yönelik eleştirilerin Mayıs ayında gerçekleşecek olan Avrupa seçimlerinde Avrupa karşıtı görüşü benimseyen grupların çıkarına olabileceğine işaret etti. Nitekim, yakın bir geçmişte yayınlanan Eurobarometre sonuçlarına göre Avrupalıların yüzde 70’i AB kurumlarında yolsuzluk yapıldığına inanıyor.