İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 NİSAN 2014

AB’nin kamu açığı azalırken kamu borcu yükseldi

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın 23 Nisan 2014 tarihinde açıkladığı verilere göre, AB’de kamu açığı düşmeye başlarken, kamu borcu artış gösterdi. Avro Alanı’nda kamu açığının GSYİH’ya oranı 2012’te yüzde 3,7’den 2013’te yüzde 3’e indi. Lüksemburg bütçe fazlası verirken Almanya’nın bütçesi dengeye yakın bir seyir izledi. AB28’de 2013’te ortalama kamu açığı 2012’de GSYİH’nın yüzde 3,9’undan 2013’te GSYİH’nın yüzde 3,3’üne indi.

10 üye ülkenin kamu açığının GSYİH’ya oranı yüzde 3’ü aştı. Slovenya’nınki yüzde 14,7 Yunanistan’ın yüzde 12,7, İrlanda’nın yüzde 7,2, İspanya’nın yüzde 7,1, İngiltere’nin yüzde 5,8, Güney Kıbrıs’ın yüzde 5,4, Hırvatistan ve Portekiz’in yüzde 4,9, Fransa ve Polonya’nın yüzde 4,3 olarak kaydedildi

Diğer yandan, Avro Alanı’nda kamu borcunun GSYİH’ya oranı 2012’de yüzde 90,7’den 2013’te yüzde 92,6’ye yükseldi. AB28’de de kamu borcunun GSYİH’ya oranı 2012’de yüzde 85,2’den 2013’te yüzde 87,1’e yükseldi. En düşük borç oranı Estonya (yüzde 10), Bulgaristan (yüzde 18,9), Lüksemburg (yüzde 23,1), Letonya (yüzde 38,1), Romanya (yüzde 38,4) ve İsveç’te (yüzde 40,6) kaydedildi. En yüksek borç oranları ise Yunanistan (yüzde 175,1), İtalya (yüzde 132,6), Portekiz (yüzde 129), İrlanda (yüzde 123,7), Güney Kıbrıs (yüzde 111,7) ve Belçika’da (yüzde 101,5) kaydedildi.