İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 NİSAN 2014

MED grubu Dışişleri Bakanları bir araya geldi

2013 yılının Aralık ayında oluşturulan, AB’nin Akdeniz bölgesinde yer alan üyelerinden Yunanistan, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Kıbrıs ve Malta’nın dâhil olduğu, MED grubunun Dışişleri Bakanları, 16 Nisan tarihinde İspanya’nın Alicante şehrinde bir araya gelerek göç konusunu değerlendirdiler ve bölgede artış gösteren yasadışı göç hareketlerinin doğurduğu sorunları görüştüler.

Son dönemde Akdeniz bölgesinde meydana gelen yasadışı göç hareketlerinin bir insanlık dramı haline geldiğini savunan bakanlar, yasadışı göçün bölgesel dengesizliklere ve yoksulluğun artmasına sebep olduğuna işaret ettiler. Coğrafi anlamda AB’nin dış sınırlarının büyük bir bölümü oluşturduklarından dolayı göçe ilişkin yük ve sorumlulukların büyük bir bölümünün Akdeniz ülkelerinin üzerinde olduğunu hatırlatan bakanlar, göç sorununun tüm AB’yi ilgilendirdiği gerekçesiyle tüm AB üye ülkelerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi ve gerekli orta ve uzun vadeli çözüm planlarının oluşturulması çağrısında bulundular.

Bakanlar ayrıca, AB’nin göç politikasının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine değinerek, göç akışlarının etkin bir biçimde yönetilmesi gerektiğinin altını çizdiler ve geliştirilecek yeni önlemlerin AB’nin dışa yönelik faaliyetlerinde ve eylem planlarına dahil edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Bilindiği üzere MED grubunun oluşturulma amacı, AB’de ve Dışişleri Konseyi’nde gündeme gelen ve Akdeniz bölgesinde bulunan AB üye ülkelerini doğrudan ilgilendiren konuların ele alınıp, belirli alanlarda etkin bir işbirliğinin yaratılmasına ve ortak girişimlerin oluşturulmasına dayanıyor.