İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 NİSAN-2 MAYIS 2014

AB, “DOĞU GENİŞLEMESİNİN” 10’UNCU YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI

10 yıl önce 1 Mayıs 2004 tarihinde AB, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Estonya, Slovenya, Güney Kıbrıs ve Malta’dan oluşan 10 yeni ülkenin Birliğe katılmasıyla birlikte toplam 25 üyeli bir Birlik haline geldi. Bugün itibariyle 28 üye devlete sahip olan AB o günden bugüne çok farklı bir tablo çiziyor.

Nitekim 2004 yılında gerçekleşen doğu genişlemesiyle beraber Soğuk Savaş döneminde yapay olarak bölünen Avrupa tekrar birleşerek, bölgede istikrar tekrar sağlandı ve dünyanın en büyük tek pazarı yaratılmış oldu. Tek pazarın oluşmasını, AB üye ülkeleri arasındaki ticaret artışı, yeni iş olanaklarının oluşturulması, yeni yatırımlar ile ekonomik büyüme takip etti. Doğu genişlemesinin 10’uncu yıldönümünün kutlandığı bugünlerde ise AB genişleme politikasının ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne seriliyor. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde yaşanan gelişmeler gösteriyor ki genişleme ile birlikte, Avrupa vatandaşlarının refah düzeyi artarken aynı zamanda yaşam kalitesi yükseliyor. Avrupa’yı daha güvenli bir yer haline getiren genişleme aynı zamanda Avrupa’nın dünyadaki ağırlığını da güçlendiriyor.

1 Mayıs 2014’te gerçekleşen AB tarihinin en büyük genişleme dalgası olan doğu genişlemesinin 10’uncu yıldönümü kutlandı. Bu vesile ile birer kutlama mesajı yayımlayan Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, günün anlam ve önemini vurgulayan açıklamalarda bulundular.

Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso, yayımladığı mesajında doğu genişlemesinin Birliğe katılan yeni ülkeler açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, bu genişleme dalgasının aynı zamanda Birliğe bir bütün olarak yadsınamaz faydalar sağladığına değindi. Bu genişleme ile birlikte söz konusu ülkelerde yaşayan milyonlarca insan için demokrasi, özgürlük, hukukun üstünlüğü gibi ilkelerin yeni temellerinin atılmasına vesile olduğunu söyleyen Barroso, bu bağlamda AB’nin sözünü yerine getirmiş olduğunun altını çizdi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ise yayımladığı kutlama mesajında “Avrupa Birliği’nin 10 yıl önceki genişlemesi, Avrupa’yı Soğuk Savaş’ın bitiminin ardından nihai bir yeniden birleşme ve barışmaya doğru götüren tarihi bir olaydı. Pek çok Orta ve Doğu Avrupa ülkesinin komünizm ve güdümlü ekonomiden demokrasi ve serbest piyasaya geçişini taçlandırdı. Kıtamızda istikrar, güvenlik, özgürlük ve refah alanını genişletti” ifadelerini kullandı.

Schulz, genişleme politikasının AB’nin en başarılı politikalarından biri olduğunu vurgulayarak, AB üyelik ihtimalinin dahi aday ülkelerde hukukun üstünlüğünün korunmasına, şeffaf ve öngörülebilir siyasi ve ekonomik sistemlerin kurulmasına katkı sağladığını ifade ederek, “AB genişlemesini kutlarken, yalnızca birlikteyken güçlü olduğumuzu ve küreselleşen dünyada diğer bölgelerle rekabet edebileceğimizi hatırlamalıyız” açıklamasında bulundu.