İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 NİSAN-2 MAYIS 2014

Rusya DTÖ’de AB’ye karşı adli süreç başlattı

Rusya Federasyonu 30 Nisan 2014 tarihinde, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sekretaryası’na AB’nin üçüncü enerji paketi kapsamında aldığı bazı önlemlere karşı, danışma prosedürünü başlatmak için başvuruda bulundu. Söz konusu paket ile doğal gaz veya elektrik üretimi, tedariki ve taşımacılığı ile üçüncü ülkeler için şart koşulan sertifikalar, enerji taşımacısı olan operatörler için doğal gaz ve elektrik şebeke kapasitesine erişime izin verilmesi ile ilgili şartlar düzenleniyor.

Rusya bu önlemlerin, AB’nin DTÖ kapsamındaki GATS (Hizmetler Ticareti Genel Anlaşması), Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması ve DTÖ’yü Kuran Anlaşma kapsamında bazı yükümlülük ve zorunluluklarını ihlal ettiğini öne sürdü.