İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 NİSAN-2 MAYIS 2014

LIFE+ kapsamında 225 proje için 282.6 milyon avro destek sağlanıyor

Avrupa Komisyonu LIFE+ Programı kapsamında 225 yeni projenin finansmanını onayladığını 30 Nisan 2014 tarihinde açıkladı. Buna göre 28 AB üyesi ülkeden seçilmiş projeler; “doğa koruma- biyoçeşitlilik”, “çevre politikası-yönetim” ve “bilgilendirme-işbirliği” gibi konuları içeriyor. Projeler için AB tarafından 282.6 milyon avro destek sağlanacak.

1992 yılından itibaren LIFE Programları, AB’nin iklim ve çevre politikalarının üye ülkelere sunduğu önemli bir fon mekanizması olup, Aralık 2013 tarihinde yayımlanan Çevre ve İklim Değişikliği LIFE Tüzüğü ile beraber 2014-2020 dönemi için ayrılan bütçe artırılmış durumda. 2007-2013 dönemine ait 2.1 milyar avroluk fon miktarı; yeni dönemde 3.46 milyar avroya çıkarıldı. Sadece iklim değişikliği için 864 milyon avronun ayrıldığı biliniyor.