İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 NİSAN-2 MAYIS 2014

AB Konseyi Uyum Politikası Komitesi toplandı

AB Konseyi’nin Uyum (cohesion) politikasından sorumlu bakanlarının gayri resmi toplantısı 24-25 Nisan tarihlerinde Atina’da yapıldı. Toplantıda KOBİ’lerin bireysel özellikleri (gelişme sevileri, ulusal ekonomik konumları gibi) ve ihtiyaçları dikkate alınarak 2014-2020 dönemi yeni Ulusal Stratejik Referans Çerçeveleri (National Strategic Reference Frameworks-NSRF) ve 2014 yılı içinde bunun yerini alacak olan üye ülkeler arası Ortaklık (partnership) Anlaşmaları kapsamında atılacak adımlar ve hibe, kredi ve kredi garantilerine erişimlerini kolaylaştıracak mali enstrümanların daha fazla kolaylaştırılması olanakları tartışıldı. Büyümenin ve iş imkânlarının artırılması amacıyla bir önceki dönemde 70 milyar avro olan fonlar 2014-2020 dönemi için 140 milyar avroya çıkarılmıştı.

Toplantıda ayrıca yenilikçilik ve bunun KOBİ’lerin verimliliğine olan olumlu etkileri ve işletmelerin yeni pazarlara açılmalarını sağlamak üzere uluslar üstü seviyede iş ortaklıkları oluşturmalarının teşvik edilmesi konuları ele alındı. Toplantı gündeminin bir diğer konusu ise Şubat 2014’te Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen “Yarının Şehirleri” konulu konferansın sonuçlarının da dikkate alındığı Kentsel Gelişme oldu.

Bu konudaki tartışmalar, Avrupa nüfusunun çoğunluğunun şehirlerde yaşadığı ve Uyum Fonlarının yüzde 50’den fazlasının kentsel alanlara dağıtıldığı göz önüne alınarak, kentsel gelişmeden kaynaklanan sorunların (çevre kirliliği, fakirlik, sosyal dışlanma gibi) giderilmesine yönelik olarak fonların daha iyi tahsis edilmesi, kentsel zorluklara cevap verecek şekilde gerek AB düzeyinde gerekse ulusal ve yerel hükümetler arasında daha iyi işbirliği yapılması ve kentsel gelişme için bir AB Gündemi oluşturulması olanağının araştırılmasına odaklandı.