İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-10 MAYIS 2014

AB EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

6 Mayıs 2014 tarihinde AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı gündeminin konularından biri olan bankacılık alanında, banka kurtarma ve çözümleme mekanizmasına ilişkin bütünleştirilmiş kurallar kabul edildi. Bu kapsamda kabul edilen direktifle, ulusal kurumların ortak güçler ve araçlarla banka krizlerini önlemesi, temel bankacılık işlemlerini sürdürme ve vergi mükelleflerinin kayıplara maruz kalmalarının azaltılması amaçlanıyor.

Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi Başkanı Yannis Stournaras yaptığı açıklamada, Tek Denetim Mekanizması ve Mevzuat Garanti Mekanizmasına ilişkin direktifin yeniden düzenlemesi ile birlikte Bankacılık Birliği’ne ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlanmış olduğunu, böylece finansal krizden sonra AB bankalarına ilişkin güvenin yeniden tesis edilmesinde önemli bir başarı kaydedildiğini belirtti. Stournaras bankacılık kurtarma ve düzenleme alanında ortak kurallar oluşturulmasının uzun vadeli ekonomik ve finansal istikrar sağlanması açısından önem taşıdığına işaret etti. 2014’te Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Bankacılık Kurumu’nun bankalar üzerine testlerinin sonuçlanmasından sonra 2015 sonuna kadar uygulama kurallarının belirlenmesi öngörülen Banka Çözümleme Mekanizmasının detaylarının sonuçlandırılmasından sonra, 60 milyar avroluk bir bütçeye sahip olacak mekanizmanın 2016’da Avro Alanı’nda uygulanması öngörülüyor.

Toplantıda ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun derinlemesine gözden geçirme çalışmaları ışığında üye ülkelerin makroekonomik dengesizliklerine ilişkin raporları kabul edildi. Ekonomi ve Maliye Bakanları, 14 ülkenin (Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Almanya, İrlanda, İtalya, Slovenya, İspanya, Fransa, Macaristan, Hollanda, Finlandiya, İsveç, İngiltere) başlıca makroekonomik dengesizlik durumlarını belirledi. 14 ülkenin de çeşitli ölçülerde makroekonomik dengesizlikleri bulunduğu belirtirken, 3 ülkenin (Hırvatistan, İtalya, Slovenya) aşırı makroekonomik dengesizliği bulunduğu ve Avrupa Komisyonu’nun kabul etmiş olduğu ulusal reform programları ve yakınsama programlarının söz konusu değerlendirmede dikkate alınması kararlaştırıldı.

Ekonomi ve Maliye Bakanları mali konsolidasyonunun gözetilmesi, rekabet gücünün artırılması için yapısal reformların gerekliliği, orta ve uzun dönemli büyümenin önündeki kısır döngünün kaldırılmasının gerekliliğine işaret ettiler. Başta Almanya olmak üzere bütçe fazlası veren ülkelerin Avro Alanı’nın toparlanmasına ve talebin artırılmasına katkıda bulunabileceğini belirtti. Sorunlu ülkelerden İspanya’nın güçlü politika uygulamaları sayesinde aşırı bütçe açığı bulunan ülkeler listesinden çıktığı belirtildi.

Konsey aynı zamanda vize talep edilen üçüncü ülkelerin listesinde değişiklik yaptı. Değişiklik yapılan tüzük kapsamında,  Kolombiya, Dominik, Grenada, Kiribati, Marshall Adaları, Micronesia, Nauru, Palau, Peru, Saint Lucia, Saint Vincent,  Grenadines, Samoa, Solomon Adaları, Timor-Leste, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vanuatu vatandaşlarının Schengen Alanı’na girişleri vizeden muaf olması kararlaştırıldı.

Dolandırıcılık suçlarına karşı avronun ve diğer para birimlerinin korunmasına ilişkin bir direktif kabul edildi.

Ekonomi ve Maliye Bakanları toplantısından önce yapılan Avro Grubu toplantısının önemli bir gündem maddesi Yunanistan idi. Avro Alanı Maliye Bakanları, Yunanistan’ın borç yükünün hafifletilmesine ilişkin olarak 2012’de varılan anlaşmanın uygulanabilmesi için ülkenin bütçe fazlası vermesinin yeterli olmadığını,  bunun yanı sıra yapısal uyum programının bütün olarak uygulanması gerektiğini belirttiler. Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF’den oluşan Troyka bu konuya karar verecek.