İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-10 MAYIS 2014

G7 ÜLKELERİNİN ENERJİ BAKANLARI ENERJİ GÜVENLİĞİ KONUSUNU GÖRÜŞTÜLER

5-6 Mayıs 2014 tarihlerinde Roma’da bir araya gelen G7 ülkelerinin (Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, ABD ve İngiltere) enerji bakanları ve Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi ortak enerji bildirisi yayımladı. 4-5 Haziran 2014 tarihlerinde düzenlenecek G7 ülkelerinin liderlerinin bir araya geleceği Zirve toplantısında ele alınacak olan ortak görüşte, son gelişmelerin enerji arz güvenliğine ilişkin sorunların üstesinden gelinmesinin gereğini ortaya koyduğu ifade ediliyor. Açıklamada enerjinin bir zorlama ve güvenliği tehdit eden araç olarak kullanılmaması gerektiğinin altı çizilirken, enerji alanında anlaşmazlıkların karşılıklılık, şeffaflık ve sürekli işbirliğine dayanan diyalog çerçevesinde halledilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada enerji verimliliğinin artırılması, LNG, yenilenebilir kaynaklar ve yeni doğalgaz boru hatları dâhil olmak üzere kullanılan enerjinin çeşitlendirilmesi ve mevcut enerji arzı ağlarının altyapılarının güçlendirilmesine öncelik verileceği belirtildi. Ancak hâlihazırda Rusya kaynaklı doğalgaza çok hızlı bir alternatif yaratılamayacağı da biliniyor. Nitekim ABD kaynaklı kaya gazının LNG formunda AB’ye erişmesinin 2010’lu yılların sonunda mümkün olacak. Bir süredir üzerinden desteğin çekildiği Güney Akım Projesi’nin İtalya ve Fransa tarafından yeniden desteklenmeye başlaması da dikkat çekiyor.

Bilindiği üzere Güney Akım Projesi Rusya kaynaklı doğalgazın Ukrayna’yı es geçerek alternatif bir yolla Avrupa’ya taşınmasını hedefliyor. Hâlihazırda kullandığı doğalgazın üçte birini Rusya’dan alan ve bu gazın da yaklaşık yarının Ukrayna üzerinden geçtiği düşünüldüğünde alternatif doğalgaz rotaları yaratmanın önemi daha da artıyor.

Roma’da toplanan G7 ülkelerinin enerji bakanları Güney Akım Projesi’nin yanında Trans Adriyatik Boru Hattı’nın (TAP) tamamlanmasının artan önemine dikkat çektiler. Bilindiği gibi TAP, Türkiye üzerinden geçen TANAP ile taşınacak Azeri gazının İtalya’ya ulaşmasını sağlayacak.

G7 ülkeleri enerji bakanları hızla harekete geçecekleri konuları ise şu şekilde sıraladılar:

--G7 üyeleri Avrupa Komisyonu’nun 2014-2015 kış dönemi acil enerji planının hazırlanmasına ve uygulanmasına destek olacaklardır.

--Enerji güvenliği alanındaki açıkların tespiti ve değerlendirilmesi G7 ülkelerinden ve davet edilen diğer ülkelerden gelen uzmanlarca gerçekleştirilecektir.

--Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Avrupa Komisyonu ile işbirliği içerisinde önümüzdeki altı ay içerisinde G7 ülkelerine doğalgaz güvenliği konusunda bireysel ve topluca atılacak adımlar konusunda bilgi verecektir.

G7 enerji bakanlarının 6 Mayıs 2014 tarihli ortak bildirisine http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-530_en.htm?locale=en internet adresinden erişmek mümkündür.