İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-10 MAYIS 2014

AVRUPA KOMİSYONU 2013 REKABET POLİTİKASI RAPORUNU YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 2013 yılı “Rekabet Politikası” raporu rekabet kurallarının etkin uygulanmasının AB çapında büyüme ve rekabetçiliğin artmasına yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Raporda Komisyonun 2013 yılında bu alandaki başlıca girişim ve faaliyetleri olarak şunlar ortaya konuyor. Raporda yer alan bazı tespitler ise şöyle:

--Komisyon rekabet ihlallerinden kaynaklanan tazminat davaları açılmasını kolaylaştırmaya yönelik bir Yönerge teklifi hazırladı. Yönerge ile halen var olan rekabet ihlallerinden zarar görenlerin ulusal mahkemelerde tazminat davası açmalarının önündeki engellerin kaldırılması amaçlanıyor. Söz konusu Yönerge teklifi yakın zamanda Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylandı.

--Devlet yardımlarının modernizasyonu kapsamında Komisyonun önerisi üzerine bölgesel yardımlara ilişkin bir Kılavuz ile birisi devlet yardımlarının denetimi prosedürünü daha etkili hale getirmeye yönelik, diğeri bazı yeni devlet yardımları kategorilerinin bildirimden muaf tutulabilmesine imkan tanıyan iki Tüzük Konsey tarafından kabul edildi.

--Komisyon şirketlerin üzerindeki bürokratik yükleri hafifletmek için şirket birleşme ve devralmalarının denetimini basitleştirmeye dönük kurallar kabul etti.

--Komisyon 2013 yılında başta otomotiv, ilaç, bankacılık ve telekomünikasyon olmak üzere birçok sektörde ortaya çıkan kartelleşme ve rekabet ihlallerine karşı yürüttüğü soruşturmalarda yüksek para cezalarıyla sonuçlanan kararlar aldı.

--Komisyon çeşitli ülkelerin rekabet otoriteleriyle rekabet kurallarının ve uygulamasının yakınlaştırılması amacıyla yürüttüğü rekabet politikası diyaloglarına devam etti. Komisyon İsviçre ile yaptıkları rekabet soruşturmalarına ilişkin iki rekabet otoritesi arasında bilgi değişimine imkân veren “ikinci nesil anlaşmalar” olarak adlandırılan bir işbirliği anlaşması imzaladı. Komisyon 2013 yılında ayrıca Hindistan rekabet otoritesi ile rekabet hukuku alanında işbirliğini öngören bir mutabakat zaptı imzaladı.

Rapora http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html adresinden ulaşılabilir.